Forward, the science is a sun ... “WORKSHOPS”
CSIVF
PREVIOUS/BACK FORWARD/NEXT COMING GATHERING No.1 INFORMATION SYSTEM PERSONAL OFFICES ARCHIVES DOWNLOADs HOME - MAIN SITE PAGE Britain Flag Bulgarian Flag Atom-No-8
Britain Flag Анг/Eng
Bulgarian Flag Бъл/Bul
Лични офиси
на лицата регистрирани за участие в
Работното съвещание по
Комплексни структури, интегрируемост и векторни полета
13-17 септември 2010 - България
Ако желаете да промените горното Събитие, моля да го изберете сега (2 избора):

Hand

Идентификация и достъп до Базата данни (Вписване, Вход)ERROR: schema "activities_active" does not exist

Възникна грешка във
файл: /www/csvf/Databases/Registration_System/Web_Bulgarian/0_Automatic_IP_Entry.php - line=33
Това трагично събитие се случи с:
     База данни: "bozho_conferences"
     Таблица: activities_active.personal_offices
     Операция: "SELECT".
Гафа стана при изпълнението на:
     Скрипт: "/csvf/Databases/Registration_System/Web_Bulgarian/!-Identification-and-Access_page.php" (Bulgarian version)
     Ред в скрипта: 33
     Файл: "/www/csvf/Databases/Registration_System/Web_Bulgarian/0_Automatic_IP_Entry.php"

Моля, свържете се с главния уеб майстор на bozho@inrne.bas.bg и му съобщете горните данни и при какви обстоятелста е възникнала грешката.