Real Feynman Grafs

graf 1 graf 2


Ив. Тодоров:

По време на ХIII Международна конференция по физика на високите енергии, Berkeley, 31.8 - 7.9.1966г., бяхме на вечеря в баски ресторант в Сан Франциско - голяма компания (Yang, Feynman, Wightman, Hepp, ...). След вечерята Файнман предложи да продължим в Gigi бар. Всички освен мен се измъкнаха.

Рисунките са на малки салфетки от бара.