ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ

по случай 75-годишнината на Петко Николов, организирана от негови ученици, колеги и приятели

22 май 2023, 10:00 - 17:00, Зала 300 на ИЯИЯЕ, БАН

Постер (високо качество, 90 MB)

Програма

Организационен комитет: Николай Николов (ИЯИЯЕ-БАН и ФМИ-СУ), Лилия Ангелова (ИЯИЯЕ-БАН), Димитър Недановски (ФМИ-СУ и ИЯИЯЕ-БАН), Тодор Попов (ИЯИЯЕ-БАН).