Forward, the science is a sun ... “РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ”
КСИВП
PREVIOUS/BACK FORWARD/NEXT COMING GATHERING No.1 ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА PERSONAL OFFICES АРХИВИ DOWNLOADs Main page Bulgarian Flag Britain Flag Atom-No-8
one level UP Britain Flag Eng/Анг Bul/Бъл Bulgarian Flag
Статистика на сайта
 
От 17 март 2006 г. до 9 декември 2010 г. за отчитане на статистиката на сайта се използваше безплатния брояч от сайта Site Meter. Според нея:
     от 17 март 2006 г. до 9 декември 2010 г.

Поради това, че от сайта Site Meter започнаха да поставят трасиращи куките (traking cookies) към услугата SpecificClick.net, което най-малкото води до забавяне при зареждането на страниците, неговото използване бе прекратено на 1 декември 2010 г.

От 1 декември 2010 г. статистиката на сайта се събира чрез безплатния брояч от сайта StatCounter. Тя също е обществено достъпна.

От 9 декември 2010 г. се събира статистика за сайта и от услугата Google Analytics.


® “Комплексни структури, интегрируемост и векторни полета” —— © Божо 2007—2010 Main page Bulgarian Flag Britain Flag