Forward, the science is a sun ...
“СБОРИЩЕТО”
на физиците 1981
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
one level UP Britain Flag Eng/Анг Bul/Бъл Bulgarian Flag
Статистика на сайта
 

   От 1 октомври 2006 г. до 30 ноември 2010 г. за отчитане на статистиката на сайта се използваше безплатния брояч от сайта SiteMeter. Данните от тази статистика са били винаги обществено достъпни. Поради това, че от сайта SiteMeter започнаха да поставят трасиращи куките (traking cookies) към услугата SpecificClick.net, което най-малкото води до забавяне при зареждането на страниците, неговото използване бе прекратено на 1 декември 2010 г.

   От 1 декември 2010 г. статистиката на сайта се събира чрез безплатния брояч от сайта StatCounter. Тя също е обществено достъпна.

   От 25 април 2009 г. се събира статистика за сайта и от услугата Google Analytics, резултатите от която са достъпни за всички състуденти в реално време. Те се предоставят безплатно и от Божо при поискване във вид на .pdf файлове.

Глобална статистика
Дата/Период/Време Брой Посетители Брой посетени Страници Посетители за ден Страници за ден Коментари
01 октомври 2006 в 10:30 ч. 0 0 0 0 Сайтът се роди по това време
01 декември 2009 в 00:00 ч. 14,563 39,122 12.6 33.8 Статистиката се събираше от SiteMeter и покриваше около 10% от страниците на сайта
01 декември 2010 в 00:00 ч. 19,776 148,524 13.0 97.7 Начало на събиране на статистика от StatCounter
01 октомври 2011 в 00:00 ч. 27,507 294,452 15.1 161.3 5та годишнина от създаването на сайта
01 октомври 2012 в 00:00 ч. 40,648 471,314 18.6 215.2 Сайта зае около 5 милионно място по трафик от почти 190 милиона активни сайтове в Нета
01 октомври 2013 в 00:00 ч. 51,353 707,107 20.1 276.8 710 посетителя разгледаха 57,607 страници през април 2013
01 октомври 2014 в 00:00 ч. 66,328 956,096 22.7 327.4 Сайта зае около 4 милионно място по трафик от почти 178 милиона активни сайтове в Нета
01 октомври 2015 в 00:00 ч. 79,184 1,133,321 24.1 345.0 1,000,000-та (един милионната) разгледана страница от сайта беше регистрирана на 27 ноември 2014. 70,000-я регистриран посетител на сайта беше детектиран на 23 декември 2014.
01 октомври 2016 в 00:00 ч. 85,416 1,183,963 24.1 324.4 На 1 октомври 2016 г. сайтът ФизФак 1981 празнува своята 10 годишнина.
01 октомври 2017 в 00:00 ч. 90,150 1,251,967 22.5 311.8 90,000-я регистриран посетител на сайта беше детектиран на 21 септември 2017.
01 октомври 2018 в 00:00 ч. 93,351 1,264,817 21.3 277.8 Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
01 октомври 2019 в 00:00 ч. 95,545 1,293,291 20.1 272.6 Уеб сървърът, на който живее сайта, не работи 4—5 месеца!
01 октомври 2020 в 00:00 ч. 100,110 1,300,378 19.6 254.5 Увеличаване на трафика поради добро функциониране на Уеб сървърът, на който живее сайта.
01 октомври 2021 в 00:00 ч. 102,700 1,305,425 17.6 223.5 Значително намаляване на трафика поради КОВИД-19 кризата.
01 октомври 2022 в 00:00 ч. 105,140 1,311,691 18.0 224.6 Все още се осеща влиянието на КОВИД-19 кризата и липсата на нови данни на сайта
Днес, 05 юни 2023, в 10:57 ч. Сайтов брояч ? ? ? Текуща стойност от StatCounter.com
Частична статистика
Дата/Период/Време Брой Посетители Брой посетени Страници Посетители за ден Страници за ден Коментари
от 1.12.2009 до 30.11.2010 5,213 109,402 14.6 299.7 Последна статистика от SiteMeter.
Включени са всички страници на сайта.
от 1.12.2010 до 30.09.2011 7,731 145,928 25.8 476.4 Пуснато е 4-то напълно ново издание на сайта.
19801 страници бяха посетени на 15 юни 2011 г.
от 1.10.2011 до 30.09.2012
(± спрямо 1 год. по-рано)
13,141
(+42%)
176,862
(+1%)
36.0
(+40%)
484.6
(+2%)
17836 страници баха посетени за 24 часа от 703 посетителя на 21/22 декември 2011
от 1.10.2012 до 30.09.2013
(± спрямо 1 год. по-рано)
10,705
(-23%)
235,793
(+33%)
29.3
(-23%)
646.0
(+33%)
23% по малко посетители, 33% повече разгледани страници спрямо 1 година по-рано
от 1.10.2013 до 30.09.2014
(± спрямо 1 год. по-рано)
14,844
(+39%)
248,989
(+6%)
40.7
(+39%)
682.2
(+6%)
39% Повече посетители, 6% повече разгледани страници спрямо 1 година по-рано
от 1.10.2014 до 30.09.2015
(± спрямо 1 година по-рано)
12,856
(-13%)
177,225
(-19%)
35.2
(-13%)
485.5
(-19%)
Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
от 1.10.2015 до 30.09.2016
(± спрямо 1 година по-рано)
6,232
(-51%)
50,642
(-71%)
17.1
(-51%)
138.7
(-71%)
Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
от 1.10.2016 до 30.09.2017
(± спрямо 1 година по-рано)
4,734
(-24%)
68,004
(+34%)
13.0
(-24%)
186.3
(+34%)
Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
от 1.10.2017 до 30.09.2018
(± спрямо 1 година по-рано)
3,201
(-33%)
12,850
(-81%)
8.8
(-33%)
35.2
(-81%)
Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
от 1.10.2018 до 30.09.2019
(± спрямо 1 година по-рано)
2,194
(-31%)
18,474
(+44%)
6.0
(-31%)
50.6
(+44%)
Уеб сървърът, на който живее сайта, не работи 4—5 месеца!
от 1.10.2019 до 30.09.2020
(± спрямо 1 година по-рано)
4,565
(+108%)
7,087
(-62%)
12.5
(+108%)
19.4
(-62%)
Увеличаване на трафикd поради добро функциониране на Уеб сървърът, на който живее сайта.
от 1.10.2020 до 30.09.2021
(± спрямо 1 година по-рано)
2,590
(-43%)
5,047
(-29%)
7.1
(-43%)
13.8
(-29%)
Значително намаляване на трафика поради КОВИД-19 кризата.
от 1.10.2021 до 30.09.2022
(± спрямо 1 година по-рано)
2,440
(-6%)
6,266
(+24%)
6.7
(-6%)
17.2
(+24%)
Все още се осеща влиянието на КОВИД-19 кризата и липсата на нови данни на сайта

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2023