Forward, the science is a sun ...
“СБОРИЩЕТО”
на физиците 1981
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 

Съобщения
Forward, the science is a sun ...
Випуск 1976—1981 на Физическия Факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”
18 години Виртуален дом в Интернет,
“СБОРИЩЕТО НА ФИЗИЦИТЕ 1981
Atom-No-8Atom-No-8
Coordinator Council Сборищен Съвет

 

Сборищния Съвет е структура, която обсъжда и приема решения за събития от обща значимост за нашия курс и се разпорежда с общи средства, ако има такива.


Организационните Правила управляват функционирането на Сборищния съвет.

Списъкът на Членовете на Сборищния съвет е отворен за включване на всички състуденти, които желаят да участват в него според правилата.

 

Решенията от Заседанията на Сборищния съвет отразяват мненията на неговите участници и регламентират работата както на самия Сборищен съвет, така и на провежданите от него дейности (“Активности”) съобразно с организационните му правила. Правилата за участие в сборища са част от тези решения.

 

Основната Финансовата страница на Сборищния съвет отразява текущото състояние на наличните средства в паричния му фонд. Обобщената Финансовата страница дава представа за основните постъпления и разходи на Съвета към определена дата.

 

Електронните бланки на Сборищния съвет служат за написване на официални документи от негово име, а Напомнянето за Администраторската Парола е предназначено за неговите членове в случай на нужда.


Мнения и предложения относно Сборищния съвет

Мнения/Предложения за Сборищния съвет
на випуск 1981 Физика
от всички състуденти
α ➜ Начало: 22 октомври 2008 г. в 00:00 часа
ω ➜ Край: 18 април 2361 г. в 24:00 часа


Мнения/Предложения за Сборищния съвет
на випуск 1981 Физика
от неговите членовете
α ➜ Начало: 23 октомври 2008 г. в 00:00 часа
ω ➜ Край: 18 април 2360 г. в 24:00 часа


Вижте също раздела Предложения и мнения за други мнения и предложения:


Top of the page горе

World domination   Дизайнер и отговорен за този сайт:  
Божидар З. Илиев E-mail to Bozho
Сайтът е
създаден на
  1 октомври 2006  
  Сайтът е
  последно обновявен на  
  13 април 2024  
Статистика на сайта:
Site counter   Посетители
от 1 октомври 2006
 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024