Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
 
Сборищен Съвет
на Физиците випуск 1976—1981 на СУ "Св. Климент Охридски"
Стари правила
 

Вземане на решения - валидни от 15 юли 2008 г. до 15 септември 2011 г.

Решенията се вземат чрез гласуване на не по-малко от трима съветници и се считат за приети ако за тях са гласували поне половината плюс 1, ако числото е цяло, или плюс 0.5, ако числото не е цяло, от гласувалите. Ако условията за вземане на решение не са изпълнини в едно заседание или решение не може да бъде взето поради равен брой гласували "за" и "против", то участващите в него съветници:

  1. Поканват чрез случаен избор някой консултант да участва като съветник (с право на гласуване) за даденото заседание.
  2. Чрез случаен избор един съветник не участва в гласуването.
  3. Отлагат вземането на решение до следващо заседание.


 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024