Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
 
Сборищен Съвет
на Физиците випуск 1976—1981 на СУ "Св. Климент Охридски"
Финанси
 

Налични средства
В момента разполагаме с:
971.88 български лева (BGN)
13.00 евро (€, EUR)

Сборищния съвет информира всички състуденти за финансовите постъпления и тяхното изразходване.
В обобщен вид тази информация е достъпна на Приходно-разходната страница на Сборищния съвет, която функционира от 07 юни 2011 година.

Банкова сметка в лева (BGN| на Сборищния съвет
Банковата сметка е открита съгласно решения на Сборищния съвет от заседанието проведено от 26 януари до 2 февруари 2009.

Банка: банка ДСК
IBAN: BG96STSA93000001587028
Титуляр: Б. Илиев

Сътитуляри на сметката са
 1. А. Налбантова
 2. З. Николаева
 3. Н. Николова,

което означава, че всеки от тях може да тегли от и внася в сметката ни суми в неограничен размер, както и да прави справки по нея.

Разбира се, всеки, който желае, може да да внася в сметката ни суми в неограничен размер.

    Моля ви, ако внасяте средства в банковата сметка на Сборищния съвет, всякога указвайте като коментар в съответния финансов документ за какво те се внасят.
    Примери: "Заплащане на разходи за участие в екскурзия до Гърция през 2009 г.", или "Такса за банкет на 09.12.2006 г. на випуск 1981 физика", или "Дарение за випуск 1981 физика с цел ...".
    Също така, уведомете Сборищния съвет за направения финансов превод (транзакция). За целта се свържете с член на Сборищния съвет и е желателно да му изпратите сканирано копие от съответния документ за транзакцията.

Средствата се набират от:
 1. Доброволни дарения, които могат да бъдат целеви или за изразходване по усмотрение на Сборищния съвет според волята на дарителите.
 2. Участници в общи мероприятия с цел да се прокрият разходите за тяхното участие.
 3. Участници във Ваканционни сборища като такса за участие с цел попълване на фонда на Сборищния съвет за финансово подпомагане и общи разходи.
  Размерът на таксата се опредаля с решение на Сборищния съвет на негово заседание.
  За момента Сборищната такса е фиксирана на
  10.00 български лева (BGN)
  за всеки участник над 12 години във Ваканционно сборище.

Изразходване на средствата
Събраните средства се изразходват с решения на Сборищния съвет.
Сборищния съвет информира всички състуденти за финансовите постъпления и тяхното изразходване.

Всеки състудент има право да кандидатства пред Сборищния съвет за финансово съдействие (например за пътни разходи и/или такса за участие в Сборище) както и Сборищния съвет може да предлага финансова помощ на състуденти. Конфиденциалността на разглежданите колеги е гарантирана, тоест техните имена остават в рамките на Сборищния съвет и не се огласяват извън него, но всички останали данни и решенията на Сборищния съвет се обявяват публично. Член на Сборищния съвет, който разгласи подобна информация се отстранява от него.


 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024
 
QQQ