Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
 
Сборищен Съвет
на Физиците випуск 1976—1981 на СУ "Св. Климент Охридски"
Финанси: Обобщена приходно-разходна част
 

Налични средства
В момента разполагаме с:
971.88 български лева (BGN)
13.00 евро (€, EUR)

Считано от 07 юни 2011 г. Сборищния съвет ще информира обобщено на тази страница за финансовите постъпления и тяхното изразходване. До тази дата данните са пръснати по Финансовите отчети за Отминалите сборища и бяха съобщавани на състудентите по електронната поща.

Постъпления и разходи по сметката на Сборищния съвет (в анти-хронологичен ред)

 1. Силистренското Сборище юни 2023: 0.00 лв (приход) - 0.00 лева (разход) = 0.00
  Салдо към 21 юни 2023:
       • 971.88 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 2. Софийското Сборище януари 2020: 300.00 лв (приход) - 375.31 лева (разход) = - 75.31 (преразход)
  Салдо към 26 януари 2020:
       • 971.88 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 3. Белоградчишкото Сборище май 2019: 30.00 лв (приход) - 0.00 лева (разход) = + 30.00 (приход)
  Салдо към 3 юни 2019:
       • 1047.19 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 4. Софийското Сборище януари 2019: 270.00 лв (приход) - 365.02 лева (разход) = - 95.02 (преразход)
  Салдо към 27 януари 2019:
       • 1017.19 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 5. Говедарското Сборище май 2018: 60.00 лв (приход) - 0.00 лева (разход) = + 60.00 (приход)
  Салдо към 29 май 2018:
       • 1127.41 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 6. Софийското Сборище януари 2018: 260.00 лв (приход) - 286.25 лева (разход) = - 26.25 (разход)
  Салдо към 28 януари 2018:
       • 1067.41 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 7. Гръцкото Сборище 2017: +30.00 лв
  Салдо към 17 септември 2017:
       • 1111.56 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 8. Шуменското Сборище 2017: +70.00 лв
  Салдо към 9 май 2017:
       • 1081.56 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 9. Третото Голямо Сборище на физиците 1981 (София 2016):- +10.00 лв (приход дарения) - 435.18 (разход) = -425.18 (разход)
  Салдо към 18 септември 2016:
       • 1023.31 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 10. Гръцкото Сборище 2016: +100.00 лв и +3 € (приход)
  Салдо към 18 септември 2016:
       • 1448.49 български лева (BGN)
       • 13.00 € (EUR, евро)
 11. Асеновградското Сборище 2016: 60.00 лв (приход) - 0.00 лeва (разход) = + 60.00 (приход)
  Салдо към 24 май 2016:
       • 1348.49 български лева (BGN)
       • 10.00 € (EUR, евро)
 12. Софийското Сборище януари 2016: 275.00 лв (приход) - 317.48 лева (разход) = - 42.48 (разход)
  Салдо към 23 януари 2016:
       • 1288.49 български лева (BGN)
       • 10.00 € (EUR, евро)
 13. Гръцкото Сборище 2015: приход 10.00 € (евро) и 90 лева
  Салдо към 28 септември 2015:
       • 1457.94 български лева (BGN)
       • 10.00 € (EUR, евро)
 14. Пловдивското Сборище 2015: приход 76.00 лева
  Салдо към 4 май 2015: 1 367.94 български лева (BGN)
 15. Софийското Сборище 2015:- приход 5.59 лева
  Салдо към 17 януари 2015: 1 291.94 български лева (BGN)
 16. Кърджалийското Сборище 2014: приход 113.00 лева
  Салдо към 07 май 2014: 1 263.22 български лева (BGN)
 17. Карловското Сборище 2014 - приход 136.00 лева
  Салдо към 07 май 2014: 1 150.22 български лева (BGN)
 18. Софийското Сборище 2014: приход 32.60 лева
  Салдо към 19 януари 2014: 1 014.22 български лева (BGN)
 19. Гръцкото Сборище 2013:- приход 49.00 лева
  Салдо към 23 септември 2013: 951.74 български лева (BGN)
 20. Русенското Сборище 2013: приход 50-00 лева
  Салдо към 07 май 2013: 902.74 български лева (BGN)
 21. Софийското Сборище 2013: приход 14.91 лева
  Салдо към 28 януари 2013: 852.74 български лева (BGN)
 22. Крапецкото Сборище 2012: приход 20.00 лева
  Салдо към 13 септември 2012: 814.13 български лева (BGN)
 23. Сапаревобанското Сборище 2012: приход 126.63 лева
  Салдо към 28 май 2012: 794.13 български лева (BGN)
 24. Второто Голямо Сборище (София 2011, Яйцето 2011): разход 406.61 лева и приход 28 лева от дарения = -378.61 лева
  Салдо към 11 декември 2011: 633.58 български лева (BGN)
 25. Мезекско Сборище 2011: приход 184.3 лева
  Салдо към 06 юни 2011: 1 012.19 български лева (BGN)

Вижте още и Основната Финансова страница на Сборищния съвет.

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024