Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
 
Сборищен Съвет
на Физиците випуск 1976—1981 на СУ "Св. Климент Охридски"
Решения от Заседания
 

За удобство, заседания са наредени в анти-хронологичен ред.

 1. На заседанието от 8 до 18 юни 2022,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Здравка Буриева-Николаева, Ненка Николова и Румен Герасимов и
  консултанта Весела Цакова,

  бяха приети следните решения (2 гласа "100%" от 4-ма гласували Съветника, одобрение от консултантите):

  1. Сборището планирано за пролетта на 2022 да не се провежда за да не се поемат излишни рискове свързани с КОВИД-19 епидемията/пандемията
  2. През септември 2022 г. да се прецени ситуацията с КОВИД-19 и да се реши дали да се организира Сборище на випуска ни до края на 2022 г.
   Забележка от 14 септември 2022:
   За сега Следващото Сборище се отлага за 2023 г..

 2. На заседанието от 18 юни до 12 октомври 2016,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Малина Славова, Ненка Николова и Румен Герасимов и
  консултантите Анна Налбантова и Весела Цакова,

  бяха приети следните решения (4 гласа "100%" от 4-ма гласували Съветника, одобрение от консултантите):

  1. Тържественото Трето Голямо Сборище (31то по ред сборище) за честването на 35та годишнина от завършването на випуска ни да се състои на 12.11.2016 г. в Столовата за преподаватели и служители в новата сграда на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в град София.
   1. Куверта за посещение да е 30 лева на човек като добавката до реалната стойност (вероятно около 35 лева) ще бъде покрита от средствата на Съвета.
   2. Да бъде нает професионален дисководещ за музикалното оформление на купона.
   3. Да бъде нает професионален фотограф за увековечаване на събитието.
  2. Координаторът Божо да уреди формалностите по организацията на Третото Голямо Сборище.

 3. На заседанието от 5 до 16 декември 2016,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Ненка Николова и Румен Герасимов и
  консултантите Асен Кюлджиев и Весела Цакова,

  бяха приети следните решения (3 гласа "100%" от 3-ма гласували Съветника, одобрение от консултантите):

  1. Да се организира традиционното януарско сборище през 2016 г. в гр. София.
   1. То да се състои в ресторант "Къщета под ясена" в град София
   2. Такса зя участие да бъде 25 лева на участник
   3. Ако сумата надхвърли 25 лева на участник, то тя да бъде покрита от средствата на Сборищния съвет.

 4. На заседанието от 4 до 6 септември 2016,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Малина Славова, Ненка Николова и Румен Герасимов и
  консултантите Анна Налбантова, Асен Кюлджиев и Весела Цакова,

  бяха приети следните решения (4 гласа "100%" от 4-ма гласували Съветника, одобрение от консултантите):

  1. От средствата на Сборищния съвет да бъде закупен вътрешен твърд диск от 2 TB на стойност 139 лева.
   1. От диска за нуждите на сайта ни ще се ползват 400 GB.
   2. Останалото дисково пространство ще се ползва за нуждите на сървъра, на който живее сайта ни, като наем за ползването му.

 5. На заседанието от 10 август до 16 септември 2011,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Ивайло Кацаров, Малина Славова, Ненка Николова и Румен Герасимов и
  консултантите Анна Налбантова, Асен Кюлджиев и Весела Цакова,

  бяха приети следните решения (5 гласа "за" от 5-ма гласували Съветника):

  1. Тържественото Второ Голямо Сборище (16то по ред сборище) за честването на 30та годишнина от завършването на випуска ни да се състои на 10.12.2011 г. в "Яйцето" в Ректората на СУ, София.
   1. Куверта за посещение да е 28 лева на човек като добавката до реалната стойност (вероятно около 35 лева) ще бъде покрита от средствата на Съвета.
   2. Да бъде нает професионален дисководещ за музикалното оформление на купона.
   3. Да бъде нает професионален фотограф за увековечаване на събитието.
   4. Да не се наема аниматор.
  2. Координаторът Божо да уреди формалностите по организацията на Второто Голямо Сборище.
  3. Въвежда се нова система за гласуване и вземане на решения в Сборищния съвет (сравнете със старите правила за вземане на решения):
   1. Всеки с право на глас гласува с число от 0 до 100 изразяващо в проценти неговото съгласие по даден въпрос.
   2. Формално: "за"="да"=100%, "против"="не"=0% и "въздържал се"=50%.
   3. Едно разисквано предложение се счита за прието ако в гласуването за него са участвали не по-молко от 3 (трима) съветника и средното аритметично от дадените от тях проценти за него е по-голямо от 50%.
    Ако предложението получи по-малко от 50%, то е отхвърлено и не се приема..
    Решение по предложението не е взето ако то получи точно 50%.

 6. На заседанието от 10 юни до 2 юли 2009,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Малина Славова, Ненка Николова и Румен Герасимов и
  консултантите Анна Налбантова и Асен Кюлджиев,

  бяха приети следните решения (4-ма гласували Съветника):

  1. Отпускане на финансова помощ от 118 лева. (3 гласа "за" и 1 "въздържал се")
   Добавка от 28.08.2009 г.: Поради отказване на кандидата за финансова помощ от използването й, парите си остават в наличност в сметката на Сборищния съвет.
  2. Бонуса от 420 лева за Гръцкото сборище 2009 да бъде предоставен за ползване от участниците в него. (3 гласа "за" и 1 за отлагане на решението)
  3. От 1.12.2009 г. таксата за участие във Ваканционите сборища да бъде равна на 10 лева на участник над 12 годишна възраст. (4 гласа "за")
  4. Регламентират се на едно място Правила за Участие в Сборища. (4 гласа "за")

 7. На заседанието от 11 май 2009,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Ивайло Кацаров, Малина Славова и Ненка Николова и
  консултанта Анна Налбантова,

  бяха приети следните решения с 4 гласа "за" от 4 гласували Съветника:

  1. Одобрява се финансовия отчет на Координатора Божо за Плевенското сборище 2009.
  2. Финансовите отчети за Сборищата да бъдат официално публикувани на сайта ни и да бъдат общодостъпни.
   Началото на тази практика да бъде поставено с Финансовия отчет за отминалото Плевенско сборище 2009.

 8. На заседанието от 26 януари до 2 февруари 2009,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Ивайло Кацаров, Малина Славова, Ненка Николова и Румен Герасимов и
  консултантите Анна Налбантова, Асен Кюлджиев и Весела Цакова,

  бяха приети следните решения с 5 гласа "за" от 5 гласували Съветника:

  1. Одобрява се финансовия отчет на Координатора Божо за Софийското сборище 2009.
   Имаме остатък от 60 лева, които минава във фонда на Сборищния съвет.
  2. Да се открие банкова сметка в български лава (BGN) на Сборищния съвет, в която да се съхраняват общите средства, с които разполагаме.
  3. Възлага се на Координатора да открие споменатата сметка в едномесечен срок и да внесе в нея наличната сума от 150.98 лева.
  4. Сътитуляри на банковата сметка на Сборищния съвет да бъдат следните негови членове (азбучно):
   1. Анна Налбантова - консултант
   2. Божидар Илиев - координатор и съветник
   3. Малина Славова - съветник
   4. Ненка Николова - съветник
  5. След откриването на банковата сметка на Сборищния съвет тя да бъде съобщена на всички състуденти.
   Данните за нея, както и състоянието й да бъдат общодостъпни на сайта на випуска.

 9. На заседанието от 18 до 30 юли 2008,
  в което участваха
  координаторът Божидар Илиев,
  съветниците Ивайло Кацаров, Малина Славова, Ненка Николова, Румен Герасимов и
  консултанта Весела Цакова,

  бяха приети следните решения с 5 гласа "за" от 5 гласували Съветника:
  1. Сборищния съвет поема функциите си от 15.07.2008.
  2. Одобрява се финансовия отчет на Координатора за Великотърновското сборище 2008.
   Имаме остатък от 10.98 лева, които минават във фонда на Сборищния съвет и ще се изразходват само с негово решение.
  3. Одобрява се програмата за Бъдещи Сборища, така като е представена на сайта ни.
  4. Въвежда се такса за участие във Ваканционните сборища в размер от 8 лева за всеки участник или придружаващо лице. Децата до 12 годишна възраст включително са освободени от такса за участие.
   Целта е попълване на фонда на Сборищния съвет за финансово подпомагане и за общи разходи. Изразходването на така събраните средства е само с решение на Сборищния съвет.
  5. Въвежда се динамична уеб-базирана система за регистрация за Сборища и други мероприятия, която отговаря на най-високите международни изисквания за подобни системи. Подробности ще бъдат дадени заедно със съобщението за Приморското сборище 2008.
  6. Регламентират се следните начини за регистрация за Сборища и други мероприятия:
   1. Динамична уеб-базирана система за регистрация.
    Това е предпочитаният метод за регистрация.
    Регистрацията се прекратява автоматично в 24 часа на обявения краен срок за регистрация! След това нови регистрации ще могат да се правят само с разрешение на Сборищния съвет от координатора му.
    Системата има текущи варианти на Български и Английски език.
   2. Уеб-базирани електронни бланки за регистрация и изпращане по електронната поща. След получаването на тези писма, данните от тях се пренасят в динамичната уеб-базирана система за регистрация.
    Бланките имат текущи варианти на Български и Английски език.
    Забележка: Използването на този метод за регистрация е прекратено от 13.02.2010 г. пради това, че на практика не се използва.
   3. Чрез съобщаване на заявката на член на Сборищния съвет, който след това има задължението да въведе данните в динамичната уеб-базирана система за регистрация.
  7. Регистриралите се за участие състуденти поемат задължението да спазват правилата за участие в Сборищата.
  8. Всеки участник в Сборище има право да снима с фотоапарат, фотокамера или по друг начин присъстващите на него лица.
  9. Сборищния съвет не поема никакви задължения, в частност за настаняване и участие в официални вечери, за състуденти или придружаващи ги лица, които решат да посетят общи мероприятия без да се регистрират по един от указаните по-горе начини.

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024