D.A. Trifonov Web-page. View text with Western European (Windows) Encoding, or Cyrillic Windows Encoding

 

           ИМЕННИК НА ПЪРВО-БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ

ИМЕННИК НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ

    ИМЕННИК БОЛГАРСКИХ ВЛАДЕТЕЛЕЙ (КНЯЗЕЙ или ХАНОВ)

   

Транслитерация * :    Авитохолъ житъ лет.  ~т.  род ему Дуло. а лет ему диломъ твирем.  Ирник. житъ лет.  ~(ри).  род ему Дуло. а лет ему дилом твeримь.  Гостунъ наместникь сь два лета. род ему. Ерми. а лет ему дохсъ. втиремь. Курт: 60 лет дръжа. род ему Дуло. а лет ему шегоръ вечемь. Безмеръ ~г. лет. а род ему Дуло. а лет ему шегоръ вемь. сii  ~е княз. дръжаше княжене обону страну Дуная. летъ. ~ф. ~(еi). остриженами главами.  И потом прiиде на страну Дунаа.  Исперих княз тожде и доселе.  Есперих княз. 61 лет. род Дуло. а лет ему верени алем.  Тервен. -к~а. лето. род ему Дуло. а лет ему текучитем. твирем.  ~(ки). лет. род ему Дуло. а род ему дваншехтем.  Севаръ. ~(еl). лет. род ему Дуло. а лет ему тохалтом.  Кормисошь. ~(зi). лет. род ему Вокиль. а лет ему шегоръ твиремь. Сiи же княз измени род Дулов. рекше Вихтунь.  Винех. ~з. лет. а род ему Оукиль. а летъ ему имаше Горалемь.  Телець. ~г. лета. род Оугаинь. а лет ему соморъ. алтемь.  И сй иного рад.  Оуморъ. ~м. дни. род ему Оукиль а ему дилом тоутом.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

* Смяна на старобългарските с най-близките по произношение съвременни букви, налични в htm-редактора. Не е превод на новобългарски! Всъщност и без превод всичко е ясно, освен числата и названията на годините на поемане на властта (като 'дилом твирем', 'дохс втирем' и т.н., които читателят може лесно да намери другаде, напр. в цитираните Христоматия и книги на Москов и  Добрев )^*. Използвано е означението  ~(ки) за вълна над буквите ки. С вълни над буквите са означавани числа:    ~т. = 300,   ~(ри). = 150,  ~г. = 3,  ~е. = 5,   ~ф. ~(еi).  = 515,  -к~а. =  21, ~(ки). = 28,  ~(еl). = 15,  ~(зi). = 17,  ~з. = 7, ~г. = 3, ~м. = 40. (Тези числови значения са взети от цитираната вече Христоматия по старобългарска литература, София, 1967).

^* В превода на тези термини от различните автори има известни разлики, зависещи до голяма степен от използвания опорен език (памирски (П. Добрев), тюркски (М. Москов, Й. Вълчев и др.), унгарски (А.Ф. Гильфердинг, А. Карасик)). Според първите две групи двойките думи (дилом твирем и т.н.) са календарни изрази - първата дума е име на животно (година на това животно), втората дума е поредно числително (пореден номер на месеца в годината).  Например
на памирска основа (П. Добрев):     дилом твирем = змия четвърти, шегор вечем = телец пети, верени алем = змей първи,    дванш шехтем = заек шести. 
на тюркска основа:   дилом твирем = змия девети, шегор вечем = телец трети, верени алем = змей първи (?),  дванш шехтем = заек осми.
Според 
А. Карасик (на база унгарски език) тези изрази биха могли  да бъдат  характеристика на периода на управление на съответния владетел. Например: дилом твирем = ход(ене) с камили (времето на Авитохол), шегор вечем = слаби посеви (времето на Кубрат),  верени алем - кърваво управление (или кървави сражения) (времето на Исперих),  дваншехтем = величие. За повече подробности - вж.
 http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrono/karasik.htm, както и цитираните на предната страница книги на П. Добрев и М. Москов.

 

Назад (Back):  Български азбуки

Назад(Back):  Болгарские азбуки


Web page of D.A. Trifonov
Created: May 2005, last (minor) addition: Aug 2007