Божова микро снимка
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Eng/Анг
Bul/Бъл
CameraТърсене за Фото Албуми в реално време
Hand
Случайни
Албуми
Основно Търсене HandРазширено Търсене
∀(∃∧-∄) Напишете думи, които да ги ИМА или ги НЯМА  
Instructions Инструкции
Close Скрий Инструкциите и Настройките Close
 • Напишете важните думи, които трябва да съществуват, напр.: Божо Ани
 • Сложете точните низове (стрингове) в двойни кавички ("), например: "Ай! КОТка яде МЪХове!" "A+b=c"
 • Сложете знака минус (тире) '-' директно преди дума и/или низ (стринг), които не трябва да ги има: -плъх -"Лъв и Тигър"
 • Сложете OR (играещо ролята на логическия оператор "или", ∨) пред всички думи и/или низове (стрингове),
  ако поне една/един от тях трябва да съществува: OR крава OR магаре
 • Приема се Юникод (Unicode (UTF-8))
 • Никакви символи не се игнорират с изключение на двойки двойни кавички, които имат специално значение
Settings Специални действия
 • Многократни празни интервали се редуцират до един празен интервал
 • Многократни минуси (тирета) точно преди дума/низ се редуцират до един минус
 • Думата 'OR' действа като логическия оператор "или" (∨) в "Основно Търсене"
  Ако ще търсите с думата 'OR', то я сложете в двойни кавички, "OR", или използвайте "Разширено Търсене"
 • Всяка двойка двойни кавички ("..") дефинира точен низ (стринг) посредством символите между кавичките
 • Ако едно поле съдържа само празни интервали и двойни кавички, то се редуцира до празно поле
Settings Настройки
 • Търсенето или от използването на малки и големи букви
 • При търсенето се или празните интервали в началото и/или края на точните низове (стрингове)
 • Търсенето е или на точните думи/низове съдържащи само букви, цифри и долна черта '_'. Например. 'крава' ще даде съвпадение с 'крава' и 'краварка' без граници, а с граници ще съвпадне само с 'крава', но не с 'краварка'
  Внимание: Поради PHP бъг, търсенето с граници на кирилица и някои други Юникод езици често дава нулеви резултати!
 • Линковете в резултатите, които ще бъдат намерени, ще се отварят, така че:
 • Щракнете на долния бутон за да промените настройките
HandHand
 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2023