Божова микро снимка
“Сайтът на Божо”
“Божовият Сайт”
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Сайтът на Божидар З. Илиев Right arrow   Уеб дизайн инфо

Този сайт е създаден и се поддържа от Божидар З. Илиев.
Той е написал кода на файловете на сайта и дава на всички правото свободно да го използват. Ако кодът бъде използван от някого, то благодарност към Божидар Илиев (Божо) ще бъде оценена.

Сайтът, организицията му, и публикуваната на него информация, включително, но не само, дизайн, софтуерен код, бази данни, текст, снимки, рисунки, графики, и др., са изключителна собственост на Божидар З. Илиев и представляват обект на авторско право по смисъла на "Закона за авторското право и сродните му права" на Република България и са защитени от този закон.


Статичните страници н на сайта са написани на езика “HTML 5” и използват CSS 3 кутийковия модел и, следователно, могат да възникнат проблеми при разглеждането им с ранни версии на сега съществуващите браузери. Динамичните страници са написани на езика PHP. Някои динамични ефекти са направени чрез JavaScript. Като обектно-релационна система за управление на данни е избрана PostgreSQL. Всички страници на този сайт използват кодировката Unicode (UTF-8). Въвеждането на данни на сайта напълно поддържа тази кодировка. Всички страници на сайта имат английска и български версии. Моля отбележете, че не всички динамични/флеш ефекти се поддържат от всички браузъри (например от Internet Explorer). За това, моля не обвинявайта автора на този сайт за всички дефекти в него!


Достъпна е статистика на посещенията на този сайт.NB: Човек, който никога не е грешил, никога не е пробвал нещо ново. (Алберт Айнщайн)

Valid CSS! Valid XHTML Valid XHTML 1.0 Transitional Unicode encoded
Всички страници на този сайт и неговите под-сайтове напълно минават следните проверки:

  • CSS ниво 3
  • HTML за “HTML 5”
  • Раздел (Section) 508
  • Кодиране Юникод (Unicode encoded)

  Сайтове създадени и поддържани от Божо   Описание
1. http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/ Сайтът на Божо, тоест този сайт!
2. http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/ Випуск 1981 на физическия факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”
3. http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/nmg/ Випуск 1976 на Националната Математическа Гимназия в България
4. theo.inrne.bas.bg/mathmod/ Лаборатория Математическо моделиране във физиката на ИЯИЯЕ
5. theo.inrne.bas.bg/csvf/ Международни съвещания по Комплексни структури, интегрируемост и векторни полета


октомври 1997 Последно Обновяване ? → ! 20 май 2024
май 2024
Bozho R TM
© 1997—2024 ® “Божо”
Божидар Захариев Илиев
27 години
Божов сайт
Статистика на сайта:
Site counter Посетители
от 1 октомври 1997


 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024