Божова микро снимка
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
one level UP Britain Flag Eng/Анг Bul/Бъл Bulgarian Flag
Статистика на сайта
 

   От 1 октомври 1997 г. до 30 ноември 2010 г. за отчитане на статистиката на сайта се използваше безплатния брояч от сайта SiteMeter. Данните от тази статистика са били винаги обществено достъпни. Поради това, че от сайта SiteMeter започнаха да поставят трасиращи куките (traking cookies) към услугата SpecificClick.net, което най-малкото води до забавяне при зареждането на страниците, неговото използване бе прекратено на 1 декември 2010 г.

   От 1 декември 2010 г. статистиката на сайта се събира чрез безплатния брояч от сайта StatCounter. Тя също е обществено достъпна.

   От 25 април 2009 г. се събира статистика за сайта и от услугата Google Analytics, резултатите от която се предоставят безплатно от Божо при поискване във вид на .pdf файлове.

Глобална статистика
Дата/Период/Време Брой Посетители Брой Посетени страници Посетители за ден Страници за ден Коментари
01 октомври 1997 в 08:00 ч. 0 0 0 0 Сайтът се роди по това време
01 декември 2009 в 00:00 ч. 19,110 234.736 4.3 52.9 Статистиката се събираше от SiteMeter и покриваше около 15% от страниците на сайта
01 декември 2010 в 00:00 ч. 21,077 247,309 4.4 51.5 Начало на събиране на статистика от StatCounter
01 октомври 2011 в 00:00 ч. 24,155 275,225 4.7 53.9 14та годишнина от създаването на сайта
01 октомври 2012 в 00:00 ч. 31,711 342,465 5.8 62.6 Сайта зае около 4.6 милионно място по трафик от около 190 милиона активни сайтове в нета
01 октомври 2013 в 00:00 ч. 41,294 486,643 7.1 83.3 911 посетителя разгледаха 26,555 страници през септември 2013
01 октомври 2014 в 00:00 ч. 52,766 729,363 8.5 117.5 Сайта зае около 3.6 милионно място по трафик от около 178 милиона активни сайтове в ета
01 октомври 2015 в 00:00 ч. 61,366 852,826 9.3 129.8 Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
01 октомври 2016 в 00:00 ч. 66,351 915,605 9.6 132.0 Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
01 октомври 2017 в 00:00 ч. 69,021 929,113 9.5 127.3 Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
01 октомври 2018 в 00:00 ч. 71,834 936,458 9.4 122.2 Лошо функзиониране на Уеб сървъра обслужващ сайта!
01 октомври 2019 в 00:00 ч. 74,305 941,932 9.3 117.3 Уеб сървърът, на който живее сайта, не работи 4—5 месеца!
01 октомври 2020 в 00:00 ч. 96,329 986,660 11.5 117.5 Значително увеличаване на трафика поради добро функциониране на Уеб сървърът, на който живее сайта.
01 октомври 2021 в 00:00 ч. 100.689 986,660 11.5 112.6 Значително намаляване на трафика поради КОВИД-19 кризата.
01 октомври 2022 в 00:00 ч. 104.029 992,476 11.2 104.8 Все още се осеща влиянието на КОВИД-19 кризата и липсата на нови данни на сайта
Днес, 13 юни 2024, в 10:19 ч. Сайтов брояч ? ? ? Текуща стойност от StatCounter.com
Частична статистика
Дата/Период/Време Брой Посетители Брой Посетени страници Посетители за ден Страници за ден Коментари
от 1.12.2009 до 30.11.2010 1,967 12,573 5.4 34.4 Последна статистика от SiteMeter.
Включени са всички страници на сайта.
от 1.12.2010 до 30.09.2011 3,078 27,916 10.3 93.1 През периода беше пуснато 7то напълно преработено издание на сайта
от 1.10.2011 до 30.09.2012
(± спрямо 1 год. по-рано)
7,556
(+105%)
67,240
(+101%)
20.7
(+101%)
184.2
(+98%)
На 15та си годишнина сайта повиши трафика си 2 пъти спрямо 1 година по-рано!
7564 страници баха посетени от 357 посетителя на 04 юли 2012 г.
от 1.10.2012 до 30.09.2013
(± спрямо 1 год. по-рано)
9,583
(+27%)
144,178
(+114%)
26.3
(+27%)
395.0
(+114%)
Посетените страници се удвоиха спрямо предишния едногодишен период
от 1.10.2013 до 30.09.2014
(± спрямо 1 год. по-рано)
11,472
(+20%)
242,720
(+68%)
31.4
(+20%)
665.0
(+68%)
21,809 страници баха посетени от 33 посетителя на 27 юни 2014 г. Съществено увеличен трафик!
от 1.10.2014 до 30.09.2015
(± спрямо 1 год. по-рано)
8,600
(-25%)
123,463
(-49%)
23.6
(-25%)
338.3
(-49%)
Съществено намален трафик поради грешки в работата на Уеб сървъра, на който живее сайта.
от 1.10.2015 до 30.09.2016
(± спрямо 1 год. по-рано)
4,985
(-43%)
62,779
(-49%)
13.7
(-43%)
172.0
(-49%)
Съществено намален трафик поради грешки в работата на Уеб сървъра, на който живее сайта.
от 1.10.2016 до 30.09.2017
(± спрямо 1 год. по-рано)
2,670
(-46%)
13,508
(-78%)
7.3
(-46%)
37.0
(-78%)
Съществено намален трафик поради грешки в работата на Уеб сървъра, на който живее сайта.
от 1.10.2017 до 30.09.2018
(± спрямо 1 год. по-рано)
2,813
(+5%)
7,345
(-54%)
7.7
(+5%)
20.1
(-54%)
Съществено намален трафик поради грешки в работата на Уеб сървъра, на който живее сайта.
от 1.10.2018 до 30.09.2019
(± спрямо 1 год. по-рано)
2,471
(-12%)
5,474
(-26%)
6.8
(-12%)
15.0
(-25%)
Уеб сървърът, на който живее сайта, не работи 4—5 месеца!
от 1.10.2019 до 30.09.2020
(± спрямо 1 год. по-рано)
22,301
(+803%)
31,728
(+480%)
60.9
(+803%)
86.7
(+480%)
Значително увеличаване на трафика поради добро функциониране на Уеб сървърът, на който живее сайта.
от 1.10.2020 до 30.09.2021
(± спрямо 1 год. по-рано)
4,360
(-80%)
7,183
(-77%)
11.9
(-80%)
19.7
(-77%)
Значително намаляване на трафика поради КОВИД-19 кризата.
от 1.10.2021 до 30.09.2022
(± спрямо 1 год. по-рано)
3,340
(-25%)
5,816
(-19%)
9.2
(-25%)
15.9
(-19%)
Все още се осеща влиянието на КОВИД-19 кризата и липсата на нови данни на сайта

 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024