Божова микро снимка
“Сайтът на Божо”
“Божовият Сайт”
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Сайтът на Божидар З. Илиев Right arrow   Публикации: текущи и бъдещи работи
see below
line
Това е само предварителн списък на текущи научни работи, които може да се появят някъде в бъдеще!
see below
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z. 
something
Dynamical fibre bundle formulation of Lagrangian quantum field theory
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z.
something
Fibre bundle formulation of Lagrangian quantum field theory
I. Heisenberg picture
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z. 
something
Fibre bundle formulation of Lagrangian quantum field theory
II. Momentum picture
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z. 
something
Equivalence principle in classical physics (review)
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z.   
something
Momentum picture of motion in Lagrangian quantum field theory
with non-conserved momentum operator
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z. 
something
On the geometry of the gauge theories
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z. 
something
Fibre Bundle Formulation of Quantum Theory
(book in project)
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z. 
something
??
?electric bulb! electric bulb
leftflowerrig Iliev B.Z. 
something
?
?electric bulb? electric bulb
leftflowerrig???
something
??? Унификация на фундаменталните взаимодействия ???
(краен (мечтан?) проект на много физици, включително на Божо)
?electric bulb? electric bulb
Top of the page начало на странцата

line


октомври 1997 Последно Обновяване ? → ! 24 февруари 2024
февруари 2024
Bozho R TM
© 1997—2024 ® “Божо”
Божидар Захариев Илиев
27 години
Божов сайт
Статистика на сайта:
Site counter Посетители
от 1 октомври 1997


 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024