Божова микро снимка
“Сайтът на Божо”
“Божовият Сайт”
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Сайтът на Божидар З. Илиев Right arrow   Публикации: основен списък
see below

 Щракнете върху годината за да видите работите публикувани презе нея:

time goes 1981  1982 1983 1984  1985 1986 1987  1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016      

Можете още да видите Тематичен списък на публикациите.

Има и Пълна таблица на разределение по тип издания.

Достъпен е и (частичен) Списък на цитиранията.

newПредстоящи заглавияnew
see below

Научните работи на Божидар З. Илиев
са публикувани в следните (типове) издания:
(Щракнете тук за пълна таблица на разпределението)


see below

line

Списък на всички научни трудове на
Божидар Захариев Илиев
Подредени в хронологичен редarrow up годишна таблица на разпределение arrow up

line with moving star
2016
line
 1. Iliev B.Z., Measuring the evaluation and impact of scientic works and their authorss,
  Journal of Geometry and Symmetry in Physics, vol. 40, pp. 69—119, 2015 (Published March 2016).

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2014
  line
 2. Iliev B.Z., Modern bibliometric indicators and achievements of authors,
  Journal of Geometry and Symmetry in Physics, vol. 33, pp. 111—128, 2014.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2013
  line
 3. Iliev B.Z.,Measuring the evaluation and impact of scientific works and their authors,
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. arXiv:1311.6948 [cs.DL], 2013.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2012
  line
 4. Iliev B.Z., Transformation laws of the components of classical and quantum fields and Heisenberg relations,
  International Journal of Modern Physics A, vol. 27, No. 26, pp. 1250152-1—1250152-24, 2012, DOI No. 10.1142/S0217751X12501527;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. arXiv:1203.6254 [math-ph], 2012.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2011
  line
 5. Iliev B.Z., A mathematical base for fibre bundle formulation of Lagrangian quantum field theory,
  In: International Workshop on Complex Structures, Integrability and Vector Fields, Sofia, Bulgaria, 13—17 September 2010, AIP Conference Proceedings Vol.  1340, Editors: Kouei Sekigava, Vladimir S. Gerdjikov, Yasuo Matsusita and Ivailo Mladenov, American Institute of Physics, Meilville, New York, 2011;
  Report presented at the 10th International Workshop on "Complex Structures, Integrability and Vector Fields", Sofia, Bulgaria, 13—17 September 2010, Available as LaTeX.tex file or Acrobat.pdf file;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. arXiv:1010.3892 [math-ph], 2010.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2010
  line


  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2009
  line
 6. Iliev B.Z., Heisenberg relations in the general case,
  In "Trends in differential geometry, complex analysis and mathematical physics", Proceedings of the 9th International Workshop on "Complex Structures, integrability and Vector Fields", Sofia, Bulgaria, 25—29 August 2008. Editors Kouei Sekigava, Vladimir S. Gerdjikov and Stancho Dimiev, World Scientific, New Jersey-London-Singapore-Beijing-Shanghai-Hong Kong-Taipei-Chennai, 2009. pp.120—130;
  Report presented at the 9th International Workshop on "Complex Structures, Integrability and Vector Fields", Sofia, Bulgaria, 25—29 August 2008, Available as LaTeX.tex file or Acrobat.pdf file;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. 0809.0174 [math-ph], 2008.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2008
  line

 7. Langrangian Quantum Field theory in Momentum Picture. Free fields Iliev B.Z., Lagrangian Quantum Field theory in Momentum Picture. Free fields,
  Nova Science Publishers, New York, 2008,
  306 pages.
  Format: Hardcover.
  ISBN-13: 978-1-60456-170-8
  ISBN-10: 1-60456-170-X
  EAN: 9781604561708.
 8. Iliev B.Z., The “Lorenz gauge” is named in honour of Ludowig Valentin Lorenz!,
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. arXiv:08.03.0047 [physics.hist-ph], 2008.
 9. Iliev B.Z., Affine and fundamental vector fields,
  International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, vol.17, No.3, pp.105-124, 2008.
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0602006, 2006.
 10. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of relativistic quantum mechanics. II. Covariant approach,
  International Journal of Theoretical Physics, Group Theory, and Nonlinear Optics, vol.12, No.2, pp.85—102, 2008.
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/0107002, 2001.
 11. Iliev B.Z., Momentum picture of motion in Lagrangian quantum field theory,
  International Journal of Theoretical Physics, Group Theory, and Nonlinear Optics, vol.12, No.2, pp.103—121, 2008.
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0311003, 2003.
 12. Iliev B.Z., Connections, parallel transports and transports along paths,
  International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, vol.5, No.7, pp.1137—1162, 2008. DOI No. 10.1142/S0219887808003260;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0504010v4, 2008.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2007
  line
 13. Iliev B.Z., Normal frames and linear transports along paths in line bundles. Applications to classical electrodynamics,
  In "Topics in contemporary differential geometry, complex analysis and mathematical physics", Proceedings of the 8th International Workshop on "Complex Structures and Vector Fields", Sofia, Bulgaria, 21—26 August 2006. Editors Stancho Dimiev and Kouei Sekigava, World Scientific, New Jersey-London-Singapore-Hong Kong, 2007. pp.119—129;
  Report presented at the 8th International Workshop on "Complex Structures and Vector Fields", Sofia, Bulgaria, 21—26 August 2006, Available as LaTeX.tex file or Acrobat.pdf file;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math-ph/0603002, 2006.
 14. Iliev B.Z.,Lagrangian quantum field theory in momentum picture.  IV. Commutation relations,
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. arXiv:0704.0066 [hep-th], April 1, 2007.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2006
  line

 15. Normal Fram book Iliev B.Z., Handbook of Normal Frames and Coordinates,
  Series: Progress in Mathematical Physics, Vol. 42,
  Birkhäuser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin, 2006, 468 pages.
  Format: Hardcover.
  ISBN (ISBN-10): 3-7643-7618-X
  ISBN-13: 978-3-7643-7618-5
  EAN: 9783764376185.
  За повече информация относно тази книга, посетете Интернет страницата http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/book/978-3-7643-7618-5.
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0610037, 2006.
  Твърдение 8.1 в раздел 8 на глава V съдържа грешка.
  Напълно обновена и разширена варсия на раздел V.8, която съдържа и нови резултати, може да бъде свалена в оттук в pdf формат; в частонст, в нея е коригирана грешка в твърдение V.8.1 (сега теорема V.8.1).
 16. Iliev B.Z., On the axiomatization of "parallel transport" and its generalization,
  Tensor, N. S., vol.62, No.2, pp.170—181;
  Report presented at the 8th International Conference of Tensor Society on "Differential geometry, functional and complex analysis, informatics and their applications", Varna, Bulgaria, 22—26 August, 2005;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math-ph/0510005, 2005.
  The Printed verstion and the First electronic version of the work contain an error in proposition 5.1.
  In the Second electronic version is corrected an error in the formulation of proposition 5.1 (now theorem 5.1).
 17. Iliev B.Z., Connection theory on differentiable fibre bundles: A concise introduction,
  International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, vol.2006, Article No.56397, pp.1—51, 2006, DOI No. 10.1155/IJMMS/2006/56397;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math-ph/0510004, 2005.
 18. Iliev B.Z., M. Rahula, Linear vector fields and exponential law,
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0604005, 2006.
 19. Iliev B.Z., Normal frames for general connections on differentiable fibre bundles,
  Journal of Geometry and Physics, vol.56, No.5, pp.780—812, 2006, DOI No. 10.1016/j.geomphys.2005.04.018;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0405004, 2004.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2005
  line
 20. Iliev B.Z., Lagrangian quantum field theory in momentum picture. III. Free vector fields,
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0505007, 2005.
 21. Iliev B.Z., Lagrangian quantum field theory in momentum picture,
  In: "Quantum Field Theory: New Research", Editor O. Kovras, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2005, pp.1—66;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0402006, 2004.
 22. Iliev B.Z., Links between connections, parallel transports and transports along paths in differentiable fibre bundles,
  International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, vol.2, No. 5, pp. 823—838, 2005, DOI No. 10.1142/S0219887805000806;
  Talk at the International Workshop on "Advanced Geometric Methods in Physics", Florence, Italy, 14—18 April, 2005;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0504010, 2005.
  The Printed verstion and the First electronic version of the work contain an error in proposition 4.1.
  The Second electronic version of the work is completely revised and extended with new results; in particular, an error in the formulation of proposition 4.1 (now theorem 4.1) is corrected.
  In the Third electronic version is added a section devoted to (parallel) transports in topological bundles.
  In the Fourth electronic version is added a section devoted to some peculiarities of (parallel) transports in vector bundles.

 23. Iliev B.Z., Normal frames and linear transports along paths in vector bundles,
  JP Journal of Geometry and Topology, vol.5, No.3, pp.187—250, 2005;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/9809084, 1998.
 24. Iliev B.Z., On fibre bundle formulation of classical and statistical mechanics,
  In "Contemporary aspects of complex analysis, differential geometry and mathematical physics", Proceedings of the 7th International Workshop on "Complex Structures and Vector Fields", Plovdiv, Bulgaria, 31 August—4 September 2004. Editors Stancho Dimiev and Kouei Sekigava, World Scientific, New Jersey-London-Singapore-Hong Kong, 2005. pp.100—108;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. physics/0109033, 2001.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2004
  line
 25. Iliev B.Z., Equivalence principle in classical electrodynamics,
  In: "Has the last word been said on classical electrodynamics?—classical electrodynamics: New Horizons", editors: Andrew Chubykalo, Vladimir Onoochin, Augusto Espinoza, Roman Smirnov-Rueda, Princeton, NJ, Rinton Press, 2004, pp.385—403, ISBN-13: 978-1589490369, ISBN-10: 1589490363;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/0303002, 2003.
 26. Iliev B.Z.,Lagrangian quantum field theory in momentum picture. II. Free spinor fields,
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0405008, 2004.
 27. Iliev B.Z., Pictures and equations of motion in Lagrangian quantum field theory,
  In: "Studies in Mathematical Physics Research", Editor Charles V. Benton, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2004. pp.83—125, ISBN-10: 1594540276, ISBN-13: 978-1594540271;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0302002, 2003.
 28. Iliev B.Z., On momentum operator in quantum field theory,
  In: "Frontiers in quantum physics research", Editors Frank Columbus and Volodymyr Krasnoholovets, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2004, pp.143—156, ISBN: 1594540020, ISBN13: 9781594540028;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0206008, 2002.
 29. Iliev B.Z., On angular momentum operator in quantum field theory,
  In: "Frontiers in quantum physics research", Editors Frank Columbus and Volodymyr Krasnoholovets, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2004, pp.129—143, ISBN: 1594540020, ISBN13: 9781594540028;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0211153, 2002.
 30. Iliev B.Z., On conserved operator quantities in quantum field theory,
  In: "Frontiers in quantum physics research", Editors Frank Columbus and Volodymyr Krasnoholovets, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2004, pp.157—166, ISBN: 1594540020, ISBN13: 9781594540028;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0301134, 2003.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2003
  line
 31. Iliev B.Z., On operator differentiation in the action principle in quantum field theory,
  In "Trends in Complex Analysis, Differential Geometry and Mathematical Physics", Proceedings of the 6th International Workshop on Complex Structures and Vector Fields, 3—6 September 2002, St. Konstantin resort (near Varna), Bulgaria, Editors Stancho Dimiev and Kouei Sekigava, World Scientific, New Jersey-London-Singapore-Hong Kong, 2003. pp.76—107;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0204003, 2002.
 32. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of relativistic quantum mechanics. I. Time-dependent approach,
  Physica Scripta, vol.68, No.1, pp.22—31, 2003, DOI No. 10.1238/Physica.Regular.068a00022, see also here;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/0105056, 2001.
 33. Iliev B.Z., Normal frames for derivations and linear connections and the equivalence principle,
  Journal of Geometry and Physics, vol.45, No.1—2, pp.24—53, 2003, DOI No. 10.1016/S0393-0440(02)00119-5;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/0110194, 2001.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2002
  line
 34. Iliev B.Z., On metric-connection compatibility and the signature change of space-time,
  Physica Scripta, vol.66, No.6, pp.401—409, 2002;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/9802058, 1998
 35. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of nonrelativistic quantum mechanics. IV. Mixed states and evolution transport's curvature,
  International Journal of Modern Physics A, vol.17, No.2, pp.229—243, 2002, DOI No. 10.1142/S0217751X02005669;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/9901039, 1999.
 36. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of nonrelativistic quantum mechanics. V. Interpretation, summary, and discussion,
  International Journal of Modern Physics A, vol.17, No.2, pp.245—258, 2002, DOI No. 10.1142/S0217751X02005712;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/9902068, 1999.
 37. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of relativistic quantum mechanics,
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/0201085, 2002.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2001
  line
 38. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of nonrelativistic quantum mechanics. I. Introduction. The evolution transport,
  Journal of Physics A: Mathematical and General, vol.34, No.23, pp.4887—4918, 2001, DOI No. 10.1088/0305-4470/34/23/308;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/9803084, 1998.
 39. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of nonrelativistic quantum mechanics. II. Equations of motion and observables,
  Journal of Physics A: Mathematical and General, vol.34, No.23, pp.4919—4934, 2001, DOI No. 10.1088/0305-4470/34/23/309;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/9804062, 1998.
 40. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of nonrelativistic quantum mechanics. III. Pictures and integrals of motion,
  Journal of Physics A: Mathematical and General, vol.34, No.23, pp.4935—4950, 2001, DOI No. 10.1088/0305-4470/34/23/310;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/9806046, 1998.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  2000
  line
 41. Iliev B.Z., Fibre bundle formulation of nonrelativistic quantum mechanics (full version),
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/0004041, 2000.
 42. Iliev B.Z., On a connection between Lorentzian and Euclidean metrics,
  Journal of Geometry and Physics, vol.34, No.3—4, pp.321—335, 2000,DOI No. 10.1016/S0393-0440(99)00074-1
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/9802057, 1998.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1999
  line
 43. Iliev B.Z., Comments on: “Quantum mechanics as a gauge theory of metaplectic spinor fields” by M. Reuter [Int. J. Mod. Phys. vol. A13 (1998), 3835—3884; http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. hep-th/9804036],
  International Journal of Modern Physics A, vol.14, No.26, pp.4153—4159, 1999, DOI No. 10.1142/S0217751X99001949;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/9902067, 1999.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1998
  line
 44. Iliev B.Z., Quantum mechanics from a geometric-observer's viewpoint,
  Journal of Physics A: Mathematical and General, vol.31, No.4, pp.1297—1305, 1998, DOI No. 10.1088/0305-4470/31/4/017;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. quant-ph/9803083, 1998.
 45. Iliev B.Z., Normal frames and the validity of the equivalence principle III. The case along smooth maps
  Journal of Physics A: Mathematical and General, vol.31, No.4, pp.1287—1296, 1998, DOI No. 10.1088/0305-4470/31/4/016;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/9805088, 1998.
 46. Iliev B.Z., The principle of equivalence: axiom or a theorem?,
  In: Proceedings of the 9-th international seminar "Gravitational energy and gravitational waves",, JINR, Dubna, 8—12 December 1996, JINR (*), P2-97-401, Dubna, 1998, pp.97—104 (In Russian).
 47. Iliev B.Z., Is the principle of equivalence a principle?,
  Journal of Geometry and Physics, vol.24, No.3, pp.209—222, 1998, DOI No. 10.1016/S0393-0440(97)00011-9;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/9806062, 1998.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1997
  line
 48. Iliev B.Z., Normal frames and the validity of the equivalence principle II. The case along paths,
  Journal of Physics A: Mathematical and General, vol.30, No.12, pp.4327—4336, 1997, DOI No. 10.1088/0305-4470/30/12/019;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/9709053, 1997.
 49. Iliev B.Z., Transports along maps in fibre bundles,
  Communication JINR (*), E5-97-2, Dubna, 1997, 19 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. dg-ga/9709016, 1997.
 50. Iliev B.Z., Linear transports along paths in vector bundles. V. Properties of curvature and torsion,
  Communication JINR (*), E5-97-1, Dubna, 1997, 11 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. dg-ga/9709017, 1997.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1996
  line
 51. Iliev B.Z., Normal frames and the validity of the equivalence principle: I. Cases in a neighborhood and at a point,
  Journal of Physics A: Mathematical and General, vol.29, No.21, pp.6895—6901, 1996, DOI No. 10.1088/0305-4470/29/21/020;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/9608019, 1996.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1995
  line
 52. Iliev B.Z., Generalized Doppler effect in spaces with a transport along paths,
  Communication JINR (*), E5-95-160, Dubna, 1995, 12 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math-ph/0401033, 2004.
 53. Iliev B.Z., Centre of mass in spaces with torsion free flat linear connection,
  Communication JINR (*), E5-95-159, Dubna, 1995, 15 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/0404002, 2004.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1994
  line
 54. Iliev B.Z., First order deviation equations in spaces with a transport along paths,
  Communication JINR (*), E2-94-189, Dubna, 1994, 15 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math-ph/0303038, 2003.
 55. Iliev B.Z., Relative mechanical quantities in spaces with a transport along paths,
  Communication JINR (*), E2-94-188, Dubna, 19 p, 1994;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math-ph/0310024, 2003.
 56. Iliev B.Z., Deviation equations in spaces with a transport along paths,
  Communication JINR (*), E2-94-40, Dubna, 1994, 22 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math-ph/0303002, 2003.
 57. Iliev B.Z., Transports along paths in fibre bundles III. Consistency with bundle morphisms,
  Communication JINR (*), E5-94-41, Dubna, 1994, 19 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. dg-ga/9704004, 1997.
 58. Iliev B.Z., Transports along paths in fibre bundles II. Ties with the theory of connections and parallel transports,
  Communication JINR (*), E5-94-16, Dubna, 1994, 24 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0503006.
 59. Iliev B.Z., Linear transports along paths in vector bundles. IV. Consistency with bundle metrics,
  Communication JINR (*), E5-94-17, Dubna, 1994, 22 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0505008.
 60. Iliev B.Z., Some generalizations of the Jacobi identity with applications to the curvature- and torsion-depending hamiltonians of particle systems,
  In: "Deformations of Mathematical Structures II. Hurwitz-type structures and applications to surface physics", Papers from the Seminars on Deformations 1988—1992, Ed. J. Lawrynowicz, Kluwer, Academic Publishers Group, Dordrecht-Boston-London, pp.161—188, 1994.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1993
  line
 61. Iliev B.Z., Transports along paths in fibre bundles. General theory,
  Communication JINR (*), E5-93-299, Dubna, 1993, 26 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0503005.
 62. Iliev B.Z., Linear transports along paths in vector bundles. III. Curvature and torsion,
  Communication JINR (*), E5-93-261, Dubna, 1993, 12 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0502008.
 63. Iliev B.Z., Linear transports along paths in vector bundles. II. Some applications,
  Communication JINR (*), E5-93-260, Dubna, 1993, 24 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0412010.
 64. Iliev B.Z., Linear transports along paths in vector bundles. I. General theory,
  Communication JINR (*), E5-93-239, Dubna, 1993, 22 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0411023, 2004. [See a revised version at this URL]
 65. Iliev B.Z., Parallel transports in tensor spaces generated by derivations of tensor algebras,
  Communication JINR (*), E5-93-1, Dubna, 1993, 19 pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0502009.
 66. Iliev B.Z., The equivalence principle in spaces with a linear transport along paths,
  In:  Proceedings of the 5-th seminar "Gravitational energy and gravitational waves'', JINR, Dubna, 16—18 may 1992, JINR (*), P2-92-559, Dubna, 1993, pp.69—84 (In Russian).

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1992
  line
 67. Iliev B.Z., Flat linear connections in terms of flat linear transports in tensor bundles,
  Communication JINR (*), E5-92-544, Dubna, 1992, 20pp.;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0406010, 2004.
 68. Iliev B.Z., Special bases for derivations of tensor algebras. III. Case along smooth maps with separable points of selfintersection,
  Communication JINR (*), E5-92-543, Dubna, 1992, 15 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0305061, 2003.
 69. Iliev B.Z., Special bases for derivations of tensor algebras. II. Case along paths,
  Communication JINR (*), E5-92-508, Dubna, 1992, 16 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0304157, 2003.
 70. Iliev B.Z., Special bases for derivations of tensor algebras. I. Cases in a neighborhood and at a point,
  Communication JINR (*), E5-92-507, Dubna, 1992, 19 p;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0303373, 2003.
 71. Iliev B.Z., Consistency between metrics and linear transports along curves,
  Communication JINR (*), E5-92-486, Dubna, 1992, 23pp.
 72. Iliev B.Z., On some generalizations of the Jacobi identity. II.,
  Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Lodz
  , vol.42, No.28, Série: Recherches sur les Déformations, vol.14, No.138, pp.93-102, 1992;
  http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0306019, 2003.
 73. Iliev B.Z., On some generalizations of the Jacobi identity. I.,
  Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Lodz, vol.42, No.21, Série: Recherches sur les Déformations, vol.14, No.131, pp.5—11, 1992.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1991
  line
 74. Iliev B.Z., On one generalization of the Doppler effect in spaces with general linear transport,
  In Proceedings of the 3-d seminar "Gravitational energy and gravitational waves'', JINR, Dubna, 19—21 may 1990, JINR (*), P2-91-164, Dubna, 1991, pp.96—104 (In Russian).

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1990
  line
 75. Iliev B.Z., On the first order deviation equations and some quantities connected with them,
  Communication JINR (*), E2-90-534, Dubna, 1990, 17 pp.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1989
  line
 76. Iliev B.Z., Relative velocity, momentum and energy of point particles in spaces with general linear transport,
  Communication JINR (*), E2-89-616, Dubna, 1989, 16 pp.
 77. Iliev B.Z., Consistency between metrics and linear transports along curves,
  Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences, vol.42, No.3, 1989, pp.17—20.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1988
  line


  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1987
  line
 78. Iliev B.Z., Generalized transports and displacement vectors,
  Communication JINR (*), E2-87-267, Dubna, 1987, 9pp.
 79. Iliev B.Z., General linear transport (I-transport),
  Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences, vol.40, No.8, 1987, pp.45—48.
 80. Iliev B.Z., Linear transports of tensors along curves: General S-transport,
  Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences, vol.40, No.7, 1987, pp.47—50.
 81. Iliev B.Z., Deviation equations in spaces with affine connection. V. Some approximate methods,
  Bulgarian Journal of Physics, vol.14, No.3, 1987, pp.215—220.
 82. Iliev B.Z., The deviation equation as an equation of motion,
  Communication JINR (*), E2-87-78, Dubna, 1987, 11 pp.
 83. Iliev B.Z., Deviation equations in spaces with affine connection. III. Displacement vector: the case of a space with affine connection. IV. Nonlocal deviation equation,
  Bulgarian Journal of Physics, vol.14, No.1, 1987, pp.18—31.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1986
  line
 84. Iliev B.Z., Deviation equations in spaces with affine connection. I. Generalized deviation equation: physical interpretation, local case and nonlocal problems. II. Displacement vector: the general case,
  Bulgarian Journal of Physics, vol.13, No.6, 1986, pp.494—506.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1985
  line


  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1984
  line
 85. Iliev B.Z., The deviation equation and the equivalence principle in spaces with affine connection,
  Comptes rendus de L'Academie bulgare des Sciences, vol.37, No.9, 1984, pp.1187—1190.
 86. Iliev B.Z., Deviation equations and the weak equivalence principle in spaces with affine connection,
  In: Proceedings of the 6-th Soviet (USSR) Gravity Conference "Modern theoretical and experimental problems of relativity theory and gravitation", University "Friendship between nations", Moscow 3—5 July 1984, University "Friendship between nations" Press, Moscow, 1984, p.227 (In Russian).
  English translation: http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/0605008, 2006.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1983
  line
 87. Iliev B.Z., S. Manov, Deviation equations in spaces with affine connection,
  Communication JINR (*), P2-83-897, Dubna, 1983 (In Russian), 14 pp.;
  English translation: http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. math.DG/0512008, 2005.

  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1982
  line


  arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

  line with moving star
  1981
  line
 88. Iliev B.Z., S. Manov, Deviation equations in spaces with torsion,
  In: Proceedings of the 5-th Soviet (USSR) Gravity Conference "Modern theoretical and experimental problems of relativity theory and gravitation", Moscow Univ., Moscow, 1981, p. 122 (In Russian);
  English translation: http://arXiv.org e-Print archive, E-print No. gr-qc/0507002, 2005.

Това е краят на Списъка на Публикациите на Божидар З. Илиев

 ЗАБЕЛЕЖКА: Понеже някоии от публикациите на ОИЯИ, в частност съобщенията, е трудно, понякога почти невъзможно, да бъдат намерени, тези на Божидар З. Илиев могат да бъдат получени безплатно от автора при поискване в хартиен или електронен вид. PostScript или PDF версии на повечетот от работите са достъпни в библиотеката на SLAC. Почти всички от Съобщенията на ОИЯИ на Божидар З. Илиев магат да се намерят в http://arXiv.org електронния архив.

 


bookБЕЛЕЖКА:
Информацията на тази страница е достъпна също като LaTeX (tex), BibTeX (bib), dvi, ps, и pdf файлове.Върнете се в arrow up годишна таблица на разпределение arrow up

Top of the page начало на страницата


октомври 1997 Последно Обновяване ? → ! 24 април 2024
април 2024
Bozho R TM
© 1997—2024 ® “Божо”
Божидар Захариев Илиев
27 години
Божов сайт
Статистика на сайта:
Site counter Посетители
от 1 октомври 1997


 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024