Божова микро снимка
“Сайтът на Божо”
“Божовият Сайт”
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Сайтът на Божидар З. Илиев Right arrow   Карта на сайта
Списък на основните страници на този сайт
line Bozho's Main URL page Индекс/главна странца Bozho's Main URL page - Начало на сайта
in-rightin-rightin-right Bozho's Adrdesses Адреси - Координати за контакт с Божо
in-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's CV Професионална Биография - CV - резюме на научния живот на Божо
in-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's Publications Anti-Chronological List Публикации: Основен Анти-Хронологичен списък - списък на Божовите публикации
in-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's Publications Subject List Публикации: Тематичен Списък - списък на публикациите сортиран тематично
in-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's Publications Subject List Публикацци: по тип издания - списък на публикациите по тип издания, техния импакт фактор и брой работи в тях
in-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's Future/Current Works Бъдещи/Текущи работи - идеи за бъдещи или текущи изследвания
in-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's Publications Subject List Списък на Цитиранията - мисли за цитиранията и списък на някои цитирания на Божови работи
in-rightin-rightin-right Bozho's LaTeX additions ЛаТеХ - LaTeX - нови команди, стилове и т.н.
in-right Bozho's Plans Бъдещи Планове :) - можете ли да познаете?
in-rightin-rightin-right Bozho's Hobbies Хобита - ?!
in-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's Site Map Фотографска дейност - in-right-in-rightin-rightin-right-in-right... - хронологични фото албуми
in-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's Genealogical Chart Родословие - опита на Божо да направи свое родословно дърво
in-rightin-rightin-rightin-rightin-right Bozho's URL (hyper)links Интернет линкове - in-right-in-rightin-rightin-right-in-right ... - частично сортирани линкове
in-rightin-rightin-right Уеб дизайн инфо - някои технически данни за сайта и уеб дейността на Божо
in-rightSite map Карта на сайта - тази страница
line

Този сайт съдържа следните под-сайтове:

 1. http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/ - посветен на Випуск 1981 на физическия факултет на Софийския Университет “Св. Квимент Охридски”
 2. http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/nmg/ - посветен на випуск 1976 на Националната Математическа Гимназия в България
line


октомври 1997 Последно Обновяване ? → ! 24 април 2024
април 2024
Bozho R TM
© 1997—2024 ® “Божо”
Божидар Захариев Илиев
27 години
Божов сайт
Статистика на сайта:
Site counter Посетители
от 1 октомври 1997


 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024