Божова микро снимка
“Сайтът на Божо”
“Божовият Сайт”
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Сайтът на Божидар З. Илиев Right arrow   ЛаТеХ/LaTeX
line

ball Голам брой нови LaTeX команди и обкръжения, включително такива подобряващи техните аналози в AMS LaTeX, могат да бъдат намерени в Божовия стилов файл Bozho-LaTeX-Style.sty (или в неговата българска версия Bozho-LaTeX-Style-bg.sty). Повечето от тях са подходящо прокоментирани.

ball Логото на Божо се съдържа във файла Bozho-LaTeX-Logo.sty.

ball Ако Вие използвате програмата BibTeX, което Божо твърдо препоръчва, следните файлово е възможно да са Ви полезни:


ball Ако Вие издползвате програмата MakeIndex, може да са Ви полезни следните файлове:

 • Bozho-LaTeX-Index-Style.ist - файлът съдържа Make Index стилови опции
 • 0-index.bat  - упраляващ пакетен файл за лесно генериране на многократни указатели с Index пакета


ball Образци за писане на стандартни LaTeX класове от документи (моля, променете ги според собствените си нужди):

 • 0-article.tex  - за статия/ article LaTeX стил (изисква Bozho-LaTeX-Style.sty)
 • 0-arevtex.tex - за статия/article с REVTeX стил
 • 0-letter.tex    - за писма с LaTeX стил
 • 0-book.tex    - за книга/book LaTeX стил (вероятно ще се нуждаете също то файловете за "глави" &, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 • 0-transparency.tex   - за слайдове/прозрачки (модифициран статия/article LaTeX клас)


ball Ако Вие използвате Multi-Edit редактора за писане на LaTeX кодове на файлове (много хора казват, че това е най-добрия редактор за целта), то може би ще са Ви от полза файловете:

 • MTeX.s        - код на макрос файла (CMAC език) за LaTeX
 • Mtex.zip       - zip-компресиран файл с компилираната версия на файла MTeX.s
 • Meconfig.db  - конфигурационен файл за Multi-Edit подходящ за TeX (запазва всички езици, разширения, цветове и свързана с тях информация)
 • Wcmdmap.db - конфигурационен файл за Multi-Edit подходящ за TeX (запазва карта на клавишите, линии с инструменти и менюта)


За всички общи въпроси касаещи TeX/LaTeX, AMS LaTeX, и т.н., както и кодовете на програмите и други, моля посетете основния или огледалните CTAN (Comprehensive TeX Archive Network) сайтове. Някой от тях могат да се намерят на Божовата страница за Интернет (хипер)връзки (линкове), в частност, вижте раздела Компютри и програми.
 

Top of the page начало на странцата


октомври 1997 Последно Обновяване ? → ! 1 март 2024
март 2024
Bozho R TM
© 1997—2024 ® “Божо”
Божидар Захариев Илиев
27 години
Божов сайт
Статистика на сайта:
Site counter Посетители
от 1 октомври 1997


 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024