Божова микро снимка
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
 
Image for displaying - bad file name possibly containing non-Latin letters
Божо → Екскурзия на Рила
6—7 октомври 2018: София → село Пастра → езеро Кривия Гьол → хижа Иван Вазов → връх Остовица и обратно
“2018 - 10 - 06 14 - 17 - 57 - - Bozho on Walk from Kriviya gyol lake to Ivan Vazon hut - - Lumix DC - ZS70 - Bozhidar Iliev”, Дата: 2018:10:06, Час: 14:17:57  (№ 3 от 15)