Божова микро снимка
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
 
Image for displaying - bad file name possibly containing non-Latin letters
Божо → Екскурзия на Рила
6—7 октомври 2018: София → село Пастра → езеро Кривия Гьол → хижа Иван Вазов → връх Остовица и обратно
“2018 - 10 - 07 08 - 56 - 39 - - Bozhos gymnastics in front of Ivan Vazov hut - - Samsung Galaxy S9+ - Bozhidar Iliev”, Дата: 2018:10:07, Час: 08:56:39  (№ 9 от 15)