Божова микро снимка
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
 
Image for displaying - bad file name possibly containing non-Latin letters
Трекът и карти на екскурзията
Екскурзия на Плана планина на 12 септември 2020: село Плана → Зсалон Рай → Заслон Саво → язовир Пасарел
“2020 - 09 - 12 - - Plana Mtn Plana village - - Sheltes Ray Savo - - Pasarel dam lake - 3 Map OSM”  (№ 1 от 3)