Божова микро снимка
“Сайтът на Божо”
“Божовият Сайт”
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Цитирания
Текущи работи
Фотографска дейност
Сваляне на файлове
Търсене
 
Сайтът на Божидар З. Илиев Right arrow   Публикации: Разпределение според вида на изданието
see below

Забележки:

  1. Данните за Импакт Факторите (IF) се отнасят до 2012—2014.
  2. Тирето “” и въпросителния знак “?” показват, че рейтинга по Импакт Фактор е неприложим към съответните полета или нужните данни отсъстват съответно.
  3. В реда “Електронни препринти” са споменати работи, които са публикувани само като електронни препринти. Общият брой на публикуваните електронни препринти е 67.
  4. В “Доклади на международни конференции/съвещания (статии в пълен текст)” не са включени доклади на Международни конференции/съвещания, материалите от които са публикувани като отделни томове на списания.

Разпределение на Божовите публикации според вида на изданито
№  Публикувано в/като Импакт Фактор Брой работи Σ(IF)     
  1 Книги (Монографии) 2
  Списания:      
  2 Bulgarian Journal of Physics   3  
  3 Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Lodz   2  
  4 Comptes rendus de L’Academie bulgare des Sciences 0.130 4 0.520
  5 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 0.769 2 1.538
  6 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences ? 1 ?
  7 International Journal of Mathematics, Game theory and Algebra ? 1 ?
  8 International Journal of Modern Physics A 1.472 4 5.888
  9 International. Journal Theoretical Physics, Group Theory, and Nonlinear Optics ? 2 ?
10 Journal of Geometry and Physics 1.048 4 4.192
11 Journal of Geometry and Symmetry in Physics ? 2 ?
12 Journal of Physics A: Mathematical and General 1.566 7 10.962
13 JP Journal of Geometry and Topology ? 1 ?
14 Physica Scripta 1.24 2 2.48
15 Tensor, N. S. ? 1 ?
  Други видове издания:      
16 Сборници от статии, глави в книги и т.н. 7
17 Доклади на международни конференции (статии в пълен текст) 3
18 Доклади на международни съвещания (статии в пълен текст) 5
19 Съобщения на Обединения Институт за Ядрени Изследвания (ОИЯИ) 25
20 Резюмета от международни конференции 2
21 Електронни препринти (E-prints) 8
Σ   5.456 88 25.580октомври 1997 Последно Обновяване ? → ! 24 май 2024
май 2024
Bozho R TM
© 1997—2024 ® “Божо”
Божидар Захариев Илиев
27 години
Божов сайт
Статистика на сайта:
Site counter Посетители
от 1 октомври 1997


 
® “Божовият Сайт”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 1997—2024