Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
◢ Информационна система ◣
Разяснения и правила

Цел

“Информационната система” е предназначена да дава бърз и удобен достъп до много (но не всички!) данни съдържащи се на този сайт.
За удобство някои данни са достъпни от повече от едно място.

Структура и използване

След влизане в “Информационната система” Вие ще видите прозорец с два под-прозореца (панели). Левият съдържа основното меню и неговите под-менюта. Десният прозорец е основен и съдържа поисканата чрез менюто информация. Най-отгоре в него е заглавието на раздела, в който е влязла системата и под него има под-заглавие зависещо от избора направен в лявото меню.

За да използвате системата, изберете тема/раздел от левия панел. Някои теми могат да съдържат и под-теми, които се отварят автоматично, когато е нужно. Избраната тема и, възможно под-тема, имат жълт фон. След избора в менюто достъпните опции и информация ще се появят в основния (десен) прозорец. Щракнете върху инфото което Ви интересува в основния прозорец и то ще се появи или в него или в нов прозорец. Последният случай винаги се сигнализира с иконката New window и се използва когато поисканите данни изискват повече място за показване, например за таблици с много колонки.

Сигурност и защита

Данните за показване в “Информационната система” са защитени по няколко начина:
 1. Страниците предназначени за Сборищния съвет са достъпни само за неговите членове.
 2. Администраторските страници са достъпни само за участници в системата с администраторски права.
 3. Някои важни данни, например пароли, са достъпни само за хората, които са ги въвели и администратори с директен достъп до таблицата от базата данни, която ги съдържа.
 4. Електронните пощенски адреси и Скайп имената са криптирани с JavaScript функции и кода на сайта не съдържа директни HTML mailto: и callto: стойности на атрибути.
 5. HTML таговета (tags), ако бъдат въведени, се третират като плосък текст (plain text) и не довеждат до очакваните резултати. Единствено администраторите на системата имат частично право да ги използват със съответните последствия.
 6. Личните и адресните данни са защитени посредством избора, който правят участниците в тази система.
  Нивата за достъп до защитени данни са:
   6 = целия Интернет (по подразбиране)
   5 = участниците в тази система (обща парола)
   4 = личен достъп на участниците в тази система
   3 = членовете на Сборищния съвет
   2 = Администраторите на тази система
   1 = Координаторът хаджи² Божо/Bozho на Сборищния съвет
 7. Достъпът до всички бази данни има по 7 нива независимо за четене и запис.
  Нивата на достъп до базите данни са:
   6 = целия Интернет (по подразбиране)
   5 = участниците в тази система (обща парола)
   4 = личен достъп на участниците в системата
   3 = членовете на Сборищния съвет
   2 = администраторите на тази система
   1 = Координаторът хаджи² Божо/Bozho на Сборищния съвет
   0 = никой

Проблеми, мнения, предложения, ...

Warning (attention) sign Моля свържете се с организаторите, в частност с Координатора хаджи² Божо/Bozho на Сборищния съвет New window , по всичко, което касае “Информационната система”.

World domination

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024