Past Seminars


27.7.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Петър Данев: Преглед на някои резултати по атомна и молекулна физика представени на международната конференция "Conference of the European Group on Atomic Systems" EGAS 49, Великобритания

Abstract


29.6.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Деница Стайкова: Космологически решения на модели с обединени тъмна енергия и материя и с инфлатон

Abstract


26.6.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Alex Buchel: Out of equilibrium dynamics: how to deal with it

Abstract


08.6.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Милен Якимов: Поасонова геометрия на 3-мерните алгебри на Склянин

Abstract


18.5.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Изключителната алгебра на Йордан и свързаните с нея симетрии

Abstract


11.5.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Алгебри с деление и алгебри на Йордан

Abstract


04.5.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

prof. Denjoe O`Connor, DIAS, Ireland: Membrane Matrix Models and non-perturbative tests of gauge/gravity duality

Abstract


27.4.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: Нива на Ландау и алгебри на Йордан

Abstract


20.4.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: A. Connes, Geometry and the quantum, 1703.02470

Abstract


13.4.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Иван Тодоров: From emergent gravity to dark energy and dark matter (Верлинде); The sphere packing problem in dimension 8 (Виазовска).

Abstract


06.4.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: Магнитни транслации върху нивата на Ландау и алгебри на Йордан.

Abstract


30.3.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Топологични фазови преходи и топологични фази на веществото : Нобелова награда по физика за 2016

Abstract


02.3.2017, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Мариян Станишков: Симетрии в двумерни конформни теории на полето и свързани с тях интегрируеми модели

Abstract


30.11.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Д-р Веселин Филев (Research Associate of Dublin Institute for Advanced Studies): Холографско съответствие и физика на силно взаимодействащата материя (публична лекция)

Abstract


03.11.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Екатерина Христова: Тримерна партонна структура на нуклона

Abstract


27.10.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Деница Стайкова: Космологични следствия от обединен модел на тъмна енергия и материя

Abstract


21.7.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Владимир Добрев: Класификация на унитарните представяния с положителна енергия на супералгебрите osp(1|2n;R)

Abstract


14.7.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Димитър Стаменов: Спинова структура на нуклона

Abstract


14.7.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Димитър Стаменов: Спинова структура на нуклона

Abstract


12.7.2016, 14:15 h, Hall 300 INRNE

Николай Бобев: Двумерни N=(0,2) суперкомформни модели и брани

Abstract


07.7.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Недялка Стоилова: Представяния на базисни класични супералгебри на Ли и обобщени квантови статистики - защита на DSc

Abstract


30.6.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Кирил Христов: Вакуумни решения, черни дупки и микросъстояния в 4-мерната супергравитация - АТЕСТАЦИЯ

Abstract


27.6.2016, 12:30 h, Hall 300 INRNE

Иван Пенков: Примитивни идеали в v U(sl(∞)) и представяния на sl(∞)

Abstract


23.6.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Милен Якимов: Некомутативни дискриминанти

Abstract


16.6.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Димитар Недановски: Суперконфомни вертексни алгебри в четиримерно пространство-време. Предзащита за PhD

Abstract


09.6.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Tekin Dereli (Professor, Koc University, Istanbul): 3-Dimensional Field Theories of Massive Gravity

Abstract


02.6.2016, 14:00 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: Квантови функции на Шур и група на плитките. Числа на Ойлер и Бернули.

Abstract


26.5.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Орлин Стойчев (АУБ): Фундаменталната група на SO(n) чрез плитки

Abstract


19.5.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Емил Нисимов: Динамично генериране чрез гравитация на електро-слабо спонтанно нарушение на симетрията в след-инфлационната епоха на еволюцията на Вселената

Abstract


05.5.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Иван Костов (IPT CNRS Saclay and INRNE): Що е шестоъгълен бутстрап?

Abstract


04.5.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

S. T. Petcov (SISSA/INFN, Trieste, Italy and Kavli IPMU, University of Tokyo, Japan.): Leptonic CP Violation from Discrete Symmetries`

Abstract


28.4.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Ив. Тодоров: Математична физика на кондензираната материя (семинари в Женева)

Abstract


21.4.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Даниела Донева: Свръхплътни звезди в общата теория на относителността и нейните обобщения – модели, астрофизични приложения и излъчване на гравитационни вълни

Abstract


14.4.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

prof. S.M. Bilenki (JINR, Dubna): Neutrino oscillations. Nobel Prize 2015

Abstract


11.4.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Пламен Физиев: Обработка и анализ на данните от GW150914 и техните възможни физически интерпретации

Abstract


07.4.2016, 14:00 h, Hall 300 INRNE

prof. Alexey Isaev (JINR, Dubna): Representations of Birman--Murakami--Wenzl algebra and reflection equation.

Abstract


04.4.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Недялка Илиева Стоилова: Представяния на базисни класически супералгебри на Ли и обобщени квантови статистики

Abstract


28.3.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Отместване и разширяване на спектралните линий на пионен хелий в газов хелий

Abstract


24.3.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Веселин Филев: Компютърен тест на AdS/CFT съответствието с фундаментална материя

Abstract


17.3.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Деница Стайкова: Гравитационните вълни - дългият път до откритието

Abstract


10.3.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Александър Митов: QCD at LHC: theoretical development

Abstract


18.2.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Satoshi Ohya: Thermal Correlators, Intertwining Operators, and Rindler-AdS/CFT

Abstract


21.1.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Петър Данев: Разпространение на нискоенергетични мюони в материя

Abstract


07.1.2016, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Иван Пенков: Агебри на Ли на Маки и тяхните тензорни представяния.

Abstract


17.12.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Електронна динамика в сложни атомни системи на атосекундна времева скала. АТЕСТАЦИЯ

Abstract


10.12.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Деница Стайкова: Квазинормални моди на въртящи се черни дупки - АТЕСТАЦИЯ

Abstract


26.11.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Експериментално и теоретично изследване на лазерна графитизация на диамантен кристал

Abstract


09.11.2015, 13:15 h, Hall 300 (вероятно) ИЯИЯЕ

Димитар Недановски: Компактна картина за четиримерни суперконформни полеви теории

Abstract


05.11.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Joseph Conlon (University of Oxford, UK): Galaxy Clusters as tele-ALP-scopes

Abstract


29.10.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Nick Evans, Univ. of Southampton: Dynamical Mass Gaps In Gauge Theory From Holographic Gravity

Abstract


08.10.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Emery Sokatchev, LAPTHq Univ. de Savoie & CERN: "N=4 super-Yang-Mills in Lorentz harmonic (twistor) superspace

Abstract


24.9.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Людмил Кирилов Хаджииванов: Двумерна квантова теория на полето и квантови групи

Abstract


09.7.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Мариан Станишков: Поток на ренормгрупата в двумерни суперконформни теории

Abstract


28.5.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Хиперлогаритми и периоди в амплитудите на Файнман

Abstract


21.5.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Пламен Божилов: P-Branes Dynamics, AdS/CFT and Correlation Functions

Abstract


14.5.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Alessandro Tomasiello: Conformal field theories in higher dimensions from string theory

Abstract


07.5.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Цветан Вецов (Физ. Фак. на СУ): Холографски мезони в геометрия на Пилх-Уорнър

Abstract


23.4.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Иван Костов: Три-точкова функция и спинов вертекс

Abstract


09.4.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Л.Ив. Понамарьов, чл.кор на РАН: Проблемът за енергията в съвременния свят

Abstract


02.4.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Кирил Христов: BPS черни дупки в четиримерна калибровъчна супергравитация

Abstract


12.3.2015, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Семинари и разговори в ЦЕРН

Abstract


11.12.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Highlights of the Research Trimester on Multiple Zeta Values, Polylogarithms and Quantum Field Theory at ICMAT, Madrid

Abstract


04.12.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Деница Стайкова: Компактни невъртящи се звезди в минимална дилатонна гравитация

Abstract


20.11.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Пламен Божилов: Finite-size giant magnons on η-deformed AdS_5 x S^5

Abstract


06.11.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Аттосекундни пpемествания във времената на излъчване на фотоелектрони от метална повърхност във външно инфрачервено лазерно поле

Abstract


16.10.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: Алгебри на Сташеф и Юнгови диаграми (АТЕСТАЦИОНЕН СЕМИНАР)

Abstract


09.10.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: Некомутативна геометрия и Хигсов механизъм II

Abstract


02.10.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Todor Popov: Noncommutative geometry and Higgs mechanism

Abstract


18.9.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Алгебри на Йордан, октониони, изключителни алгебри и стандартният модел

Abstract


15.9.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

проф. Jean Maruani: The Dirac electron as a massless charge spinning at light speed: Implications on some basic physical concepts

Abstract


11.9.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Едуардо Генделман от Dept. of Physics, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva (Israel): Emergent Cosmology, Inflation and Dark Energy from Spontaneous Breaking of Scale Invariance

Abstract


28.8.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Ив. Тодоров: Квантово преплитане

Abstract


24.7.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Ivan Penkov (Jacobs University Bremen): A categorification of the boson-fermion correspondence via representation theory of sl(infty)

arXiv:1405.7553" style="cursor:wait">Abstract


17.7.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: Квантови плактични алгебри

Abstract


19.6.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Милен Якимов: Клъстерни алгебри и амплитуди на разсейване

Abstract


12.6.2014, 15:15 h, Hall 300 INRNE

Милен Якимов: Клъстерни структури на Грасманиани

Abstract


29.5.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Иван Костов: Scalar product of semiclassical states in the isotropic Heisenberg magnet

Abstract


07.5.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Сергей Петков (SISSA): Current Status and Prospects of Neutrino Physics

Abstract


24.4.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Димитар Недановски: Супреконформни вертексни алгебри в четири пространствено-времеви измерения

arXiv:1401.0884[hep-th]" style="cursor:wait">Abstract


17.4.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Още новини от ЦЕРН:
I. За работите по не лагранжева конформна теория на Слава Рычков
II. Спорове по пресмятането на сечението на разпад на Хигс бозона на два фотона

Abstract


07.4.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Пламен Физиев: Нова глава в сто годишната сага за гравитационните вълни

Abstract


03.4.2014, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Ив. Тодоров: ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА СЕ СРЕЩА С ФИЗИКАТА /NUMBER THEORY MEETS HIGGS PHYSICS/

Abstract


19.12.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Деница Стайкова: Функциите на Хойн и техните приложения. Задачата за намиране на квази-нормалните моди на невъртящи се и въртящи се черни дупки.

Abstract


16.12.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Даниела Донева: Динамика и модели на бързовъртящи се неутронни звезди

Abstract


12.12.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Динамика на отрицателно натоварени водородни йони около метални и диелектрични повърхнини

Abstract


28.11.2013, 13:15 h, Hall Учевен Център INRNE

Prof. Dr. Gunter M. Schütz: Exact Matrix Product Solution For The Boundary-driven Lindblad XXZ-chain

Abstract


21.11.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

доц. дфмн. М. В. Чижов (СУ): Нобеловата награда за физика: частицата на Хигс

Abstract


14.11.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Николай М. Николов: Увод в теорията на полилогаритмите и зета стойности с акцент на хипотезите за ирационалност и връзки с теория на пренормировките

Abstract


31.10.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Лили Ангелова: Струнните Теории: Прогрес към Феноменология

Abstract


24.10.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Бойко Иванов: Историята на едно уравнение, свързано с гравитационния колапс (професорска лекция)

Abstract


17.10.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Бойко Иванов: Откритието на горещия Голям взрив - 1948г

Abstract


11.10.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Prof. Qaisar Shafi, University of Delaware, USA: Higgs Boson and New Particles at LHC

Abstract


19.9.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Eduardo Guendelman (Ben Gurion Univ.): Coupling Electromagnetism to global charge and gravitational generalizations

Abstract


12.9.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Екатерина Христова: Електромагнитните и слаби форм фактори на нуклона и поляризационните експерименти в Jlab

Abstract


22.8.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Мариана Кирхбах: Проявления на конформната симетрия в спектроскопията на адроните ( Universidad Autónoma de San Luis Potosí - Мексико)

Abstract


07.8.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Иван Костов: Квазикласично приближение за триточковите функции в N=3 SYM

Abstract


18.7.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Милен Якимов: Клъстърни алгебри 2/2

Abstract


15.7.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Милен Якимов: Клъстърни алгебри 1/2

Abstract


27.6.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

С. Язаджиев: "Kerr black hole and its shadow"

Abstract


06.6.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Лъчезар Георгие: Универсални квантови вериги (quantum circuit model).

Abstract


25.4.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

проф. Иван Тодоров: Конформни файнманови интеграли и полилогаритми - Обзор по нови работи и семинари в CERN

Abstract


24.1.2013, 13:15 h, Hall 300 INRNE

S. Yazadjiev: Area-angular momentum-charges inequalities for stable marginally outer trapped surfaces in 4D and higher dimensional Einstein-Maxwell-dilaton theory.

Abstract


26.10.2012, 11:15 h, Hall 300 INRNE

Acad. D.V. Shirkov (RAN): `Massive` modification of common Perturbative QCD with application to DIS

Abstract


25.10.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Acad. D.V. Shirkov (RAN): Surprises of Small Parameter (Divergent Series, Summation)

Abstract


11.10.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Silviu-Constantin Sararu PhD: From massive self-dual p-forms towards gauge p-forms

Abstract


27.9.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Емил Нисимов: Gravity, Nonlinear Gauge Fields and Charge Confinement/Deconfinement
Гравитация, нелинейни калибровъчни полета и "удържане"/"освобождаване" на товари

Abstract


20.9.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Rusko Ruskov: Spin qubits and coherent phonons for on-chip cavity quantum phonodynamics

Abstract


09.8.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Валентина Петкова: Квазикласическа 3-точкова функция във WZW AdS_3 модела.

Abstract


02.8.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Ivan Kostov and Didina Serban: Ivan: Three point function of heavy operators in N=4 Super Yang-Mills Didina: Algebraic Bethe Ansatz for long-range integrable models

Abstract


26.7.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: За конференцията в Берлин "QFT, Periods and Polylogarithms"; ретроспекция за КТП

Abstract


19.7.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Димитър Бакалов: Лятна школа по КЕД и квантов вакуум, Каржес, 2012

Abstract


12.7.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Владо Генчев: Хигс бозон

Abstract


19.4.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Конформни теории с много запазващи се токове

Abstract


12.4.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: НОВИНИ OT ЦЕРН: 1. Накратко за три доклада; 2. Конформни теории с много запазващи се токове.

Abstract


23.2.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Пламен Божилов: Ефекти на крайния размер в 3-точкови корелатори в AdS/CFT

Abstract


09.2.2012, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Образуване на H^- в разсейване от Si и Al (100) повърхности: сравнение с експеримент

Abstract


02.2.2012, 13:15 h, Hall

Бойко Иванов: Относно гравитацията на сферични флуиди в общата теория на относителността

Abstract


24.11.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Михаил Чижов (ФзФ СУ): Теоретична оценка на резултата на ОПЕРА за свръхсветлинно неутрино (по материали от научната литература)

Abstract


17.11.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Боян Обрешков: Неадиабатични ефекти в образуването на H^- от Si(100) повърхности

Abstract


10.11.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Пламен Божилов: Ефекти на краен размер в 3-точкови корелатори в ADS/CFT

Abstract


27.10.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Емил Нисимов: "Удържане" на електрически товари в космически "тунели"

Abstract


20.10.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Петър Далаков: Разслоения на Хигс и спектрална конструкция. част III

Abstract


13.10.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Стойчо Язаджиев (ФзФ на СУ): Ускорено разширение на Вселенатар тъмна енергия и Нобеловата награда по физика за 2011

Abstract


06.10.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Петър Далаков: Разслоения на Хигс и спектрална конструкция. II. уравнения на Хитчин

Abstract


29.9.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Петър Далаков: Разслоения на Хигс и спектрална конструкция

Abstract


15.9.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

E. Guendelman (Phys Dept, Ben Gurion Univ, Beer Sheva, Israel): Non Singular Origin of the Universe and its Present Vacuum energy Density

Abstract


08.9.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Нели Стоилова: Модели на крайни осцилатори: осцилатори на Хан

Abstract


01.9.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Yacine Barhoumi (Institut für Mathematik , Universität Zürich): On the convex sum of independent characteristic polynomials of random unitary matrices

Abstract


25.8.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Prof. Karl-Henning Rehren: Structure of local commutators of chiral conformal fields (W-algebras)

Abstract


04.8.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. И. Тодоров: "Как беше открито разширението на вселената (обзор на неотдавнашни препринти)"

Abstract


14.7.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Elliot Leader (Imperial College): The controversy concerning the definition of quark and gluon angular momentum.

Abstract


11.7.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: А_{infty}-алгебра върху самоспрегнатите Юнгови таблици (продължение)

Abstract


07.7.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Тодор Попов: А_{infty}-алгебра върху самоспрегнатите Юнгови таблици

Abstract


30.6.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Елица Христова (Университет Якобс, Бремен): Ограничаване на представяния на sl(infty) до подалгебри

Abstract


13.6.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Стойчо Язаджиев (Софийски Университет "Св. Климент Охридски"): Термодинамика на черни дупки

Abstract


09.6.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Иван Стефанов (ТУ София): Квази-нормални моди и гравитационни лещи

Abstract


02.6.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Lilia Anguelova (University of Michigan): Moduli Stabilization in String Compactifications

Abstract


26.5.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

акад. Иван Тодоров: Глуонни амплитуди на разсейване и "двойна конформна симетрия" (по работи на Емери Сокачев (и др.) и по негов семинар в Университета в Женева)

Abstract


19.5.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Даниела Донева (ФзФ, СУ): Квази-нормални моди, бифуркации и неединственост на заредени скалорно-тензорни черни дупки

Abstract


12.5.2011, 13:15 h, Hall 300 ИЯИЯЕ

акад. Иван ТОДОРОВ: On the paper of Eric Verlinde "On the origin of gravity and the laws of Newton" (JHEP 1104:029,2011; 1001.0785 [hep-th]) and related work.

Abstract


20.1.2011, 13:15 h, Hall 300 INRNE

prof. Mihai VISINESCU (Dept of Theor. Phys., Nat. Inst. for Phys. & Nucl. Eng.): Hidden symmetries in a gauge covariant approach, Killing-Maxwell system and quantum gravitational anomalies

Abstract


18.11.2010, 13:15 h, Hall 300 ИЯИЯЕ

Екатерина Христова: Как да определим фрагментационните функции

Abstract


11.11.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Димитър Стаменов: Спинова структура на нуклона

Abstract


04.11.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Стойчо Язаджиев: Класификационни теореми за въртящи се черни дупки в 4-мерна дилатационна теория на Айнщайн-Максвел
Classification theorem for rotating black hole solutions in 4D Einstein-Maxwell-dilaton theory

Abstract


14.10.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Милка Добрева: Пресмятания в прости класически алгебри на Ли и приложение в груповия анализ на диференциални уравнения

Abstract


07.10.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Емил Нисимов: Спонтанна компактификация на пространство-времето, несингулярни черни дупки, космически портали и мембранни вселени породени от светоподобни мембрани

Abstract


30.9.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

acad. Ivan Todorov: Seminal Interactions Between Mathematics and Physics Opening Workshop of the Center for Mathematics and Theoretical Physics Accademia Nazionale dei Lincei (Rim)

Abstract


09.9.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Todor Popov: Young Tableaux Hopf Algebras

Abstract


02.9.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Николай Николов: Резидиуми на Файнманови диаграми

Abstract


26.8.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Ivan Todorov: Pascual Jordan and the concept of second quantization

Abstract


16.8.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Didina Serban (IPhT, CEA-Saclay): Integrability in gauge and string theories

Abstract


05.8.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Николай Николов: Операди и пренормировки

Abstract


22.7.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Emil Horozov: Arnold - edin naslednik na Poincare

Abstract


15.7.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Lilia Anguelova: Electroweak Symmetry Breaking from Gauge/Gravity Duality

Abstract


08.7.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Veselin Filev: Holographic Chiral Dynamics in external fields

Abstract


01.7.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Boyan Obreshkov: Fazov proizvol v uravnenieto na Schroedinger i spin na svobodna chastitza

Abstract


24.6.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Lachezar Georgiev: Thermal broadening of the Coulomb blockade peaks in quantum Hall interferometers

Abstract


17.6.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Prof. Jean-Marie Frere: Can colliders disprove leptogenesis?

Abstract


03.6.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Valentina Petkova: Topological defects in Liouville conformal field theory

Abstract


27.5.2010, 14:00 h, Hall 300 INRNE

Vladimir Dobrev: Intertwinning operator realization of non-relativistic holography

Abstract


20.5.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Bojko Bakalov: W-constraints for simple singularities

Abstract


01.4.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Elena Ginina: CP narushenie v obobshten model s dva Higgsovi dubleta, tip II
CP нарушение в обобщен модел с два Хигсови дублета, тип II

Abstract


11.3.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Galin Gyulchev: Gravitatzionni leshti
Гравитационни лещи

Abstract


18.2.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Nikolai A. Kostov: Teorema na redukztiite. Basis na Groebner. Put ot neintegriruemost kum integriruemost. Integriruemi 2-merni konformni modeli. Sypersimetrichna kvantova mehanika
Теорема на редукциите. Базис на Грьобнер. Път от неитегрируемост към инегрируемост. Интегрируеми двумерни конформни модели. Суперсиметрична квантова механика

Abstract


04.2.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

acad. Ivan Todorov: Periodi i analitichni svoistva na diagramite na Feynman

Abstract


28.1.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

acad. Ivan Todorov: Periodi i analitichni svoistva na diagramite na Feynman

Abstract


14.1.2010, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Valentin Iliev (IMI-BAN): On certain permutation representations of Artin braid group

Abstract


17.12.2009, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Alexander Mitov: New developments in the structure of massive gauge amplitudes and application to precision top physics at the LHC

Abstract


10.12.2009, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Теменужка Купенова: Приложение на регуляризации на Тихонов в задачи за апроксимация

Abstract


12.11.2009, 13:15 h, Hall 300 INRNE

Boyan Obreshkov: Fazovi mnozhiteli pri obmen na dve ednakvi chastitzi

Abstract