Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 

 

 

  ИМЕНА (азбучно) и Координати

 

на Участниците в

Сборището на Рожен от 13–15.07.2007

на физиците випуск 1976–1981

 

 

 

ИМЕНА (азбучно) и Координати

 

URL

 

Сайтът на нашият випуск е на адрес:

 

ъ style='text-align:justify'>http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/

 

1.   

Божидар Захариев Илиев (Божо), Атомна физика

 

2.   

Валентин Калчев Киров, ФЗАК (в Добрич)

 

3.   

Венцислав Петров Павлов (Венци), Инженерна физика (във В. Търново)

4.   

Георги Николов Димов (Дизела, Агента), Инженерна физика (във В. Търново)

5.   

Георги Тодоров Буюклиев, Атомна физика (в Пловдив)

6.   

Захари Дончев Дончев, ФЗАК (във Варна)

7.   

Лида Димитрова Роглева (Колева),ФЗАК®Геофизика  

8.   

Марийка Митева Илиева, Педагогика Мъглиж)

9.   

Мима Тодорова Томова (Тодорова), Педагогика (в Смолян)

10.              

Ненка Велева Николова (Маркова), Инженерна физика

11.              

Николай Александров Томов, ФЗАК®Геофизика (в Смолян)

12.              

Николай Асенов Костов, Атомна физика

13.              

Петко Михайлов Михайлов, Атомна физика

14.              

Петя Илиева Рашкова (Левенец),ФЗАК®Геофизика

15.              

Румен Боянов Герасимов, Инженерна физика

16.              

Стефан Маринов Роглев, ФЗАК

17.              

Стефан Николаев Мазнев,ФЗАК®Геофизика (в Стара Загора)

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024