Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 

 

 

  ИМЕНА (азбучно по имената на Участниците)

 

на Придружаващите лица на Участниците в

Сборището на Рожен от 13–15.07.2007

на физиците випуск 1976–1981

 

 

 

ИМЕНА (азбучно)

 

1.   

Галина (Галя) Кирова – съпруга на Валентин Калчев Киров

 

2.   

Радка Буюклиева – съпруга на Георги Тодоров Буюклиев

 

3.   

Тодор (Тошо) Балабанов  – съпруг на Марийка Митева Илиева

 

4.   

Васил (Васко)  Митев    син на Марийка Митева Илиева

 

5.   

Огнян (Оги) Николов – съпруг на  Ненка Велева Николова (Маркова)

 

6.   

Зоя Костова – съпруга на Николай Асенов Костов

7.   

Надежда (Надя) Лакова – изгората на Петко Михайлов Михайлов

 

8.   

Димитър (Митко) Тенев – приятелчето на Петя Илиева Рашкова (Левенец)

 

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024