Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
Финансов отчет за Ямболското Сборище 2010
на випуск 1976—1981 на физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Приход = 537 лева

Събрани средства от участниците: 528 лева

  1. 07 мaй 2010: 9x34=306 лева
  2. 08 мaй 2010: 3x34=102 лева
  3. 07—08 мaй 2010: 12x10=120 лева
Дарения за Сборищния съвет: 9x1 = 9 лева

Разход = 406.78 лева

  1. 27 Април 2010: Безалкохолни напитки, ядки и желирани пръчки от Метро-1 София = 75.78 лева
  2. 30 Април 2010: Вино от Ямбол = 21.00 лева
  3. 02 Май 2010: Ягне и плънка от Ямбол = 80.00 лева
  4. 06 Май 2010: Официална вечеря в Котел плюс закуски = 230.00 лева

Остатък = + 130.22 лева

  1. Събрана Сборищна такса: 12x10 = 120лева
  2. Дарения за Сборищния съвет: 9x1 = 9 лева
  3. Разлика целеви приход-разход: 1.22 лева

Остатъкът е внесен в сметката на Сборищния съвет.

Финасовото състояние на Сборищния съвет

Вижте Финансовата Страница на Сборищния съвет

   Божо,
    Координатор на Сборищния съвет
    10 май 2010 г.


 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024