Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 

Финансов отчет за Белоградчишкото Сборище 2010


на випуск 1976—1981 на физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Приход = 30 лева

  1. Събрани средства от участниците: 30 лева
    1. Сборищна такса: 3x10 = 30 лева
      Забележка: Георги Светичков отказа да заплати Сборищна такса за себе си и съпругата си.

Остатък = + 30 лева

  1. Разлика приход-разход = 30 лева

Остатъкът е внесен в сметката на Сборищния съвет.

Финасовото състояние на Сборищния съвет

Вижте Финансовата Страница на Сборищния съвет


    Божо
,
Координатор на Сборищния съвет
5 юни 2019 г.


 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024