Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
one level UP Britain Flag Анг/Eng Бъл/BulBulgarian Flag

Основни качества на Динамичната система за въвеждане и промяна на данни
 1. Уеб (Интернет) базирана, което означава, че имате достъп до нея от всеки компютър, който е включен в Интернет.
 2. Динамичност в смисъл, че можете да променяте вече въведените си данни колкото пъти пожелаете.
 3. Демократичност, всички членове на Сборищния съвет имат администраторски права над системата.
  Обръщайте се към тях ако възникнат проблеми или ако искате да извършите действие, за което нямате нужните права. Например ако искате да се изтрие цялата ви регистрация или тя да се направи временно невидим.
 4. Автоматичност, т.е. работи без човешка намеса.
  Например, виждате резултата от действията си в момента, в който изпратите данните на системата, системата сама ви информира по електронната поща за данните, които сте въвели (ако сте го поискали!) и ви изпраща забравени/изгубени пароли.
  Имайте предвид, че системата сама прекратява възможността за достъп до Вашите данни извън обявените срокове!
  Но за показване/разглеждане на част от въведените данни е нужна намесата на член на Сборищния съвет. Например това са конфиденциални данни от типа на искания за финансово подпомагане, които е нормално да бъдат "скрити".
  Моля не искайте такива данни от членовете на Сборищния съвет защото те имат задължението да не ги огласяват!
 5. Общност, има достатъчно много полета за избор и въвеждане на данни, които ви дават възможност точно да изразите вашите желания и предпочитания. В частност, имате възможност да изказвате предложения и мнения.
  Ако се окаже нужно, ще бъдат сложени и още полета за избор (ограничението е не повече от 10000 полета!).
 6. Кирилица и Латиница: можете да използвате знаци на кирилица и/или латиница. В частност, можете да използвате/въвеждате текст на кирилица, текст на латиница и смесен текст на кирилица и латиница.
  Не е лошо да помните дали сте използвали кирилица и/или латиница за изписването на паролата и/или имената си.
  Нещо повече, можете да използвате за въвеждане на данни произволни езици и символи допустими в кодировката Unicode (UTF-8), например гръцки или арабски, стига да намират смисъл в това.
 7. Български и Английски варианти (на интерфайса): системата има българска и английска текущи версии, което ще облекчи колегите от чужбина и тези от нас, които са свикнали да използват английския език за уеб регистрации. За смяна на езика на интерфейса просто щракнете върху българското/английското знаме за да получите страница на български/английски.
  Независимо от това кой вариант използвате, резултатите се записват в една и съща база данни, т.е. за системата е безразлично какъв избор на език за интерфейс сте направили.
Вижте също Инструкции за идентификация/Регистрация.

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024