Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 


 

 

 

 

ИМЕНА (азбучно) и Координати

 

на Участниците в

Сборището в Рибарица 04—06.05.2007

на физиците випуск 1976—1981

URL

 

Сайтът на нашият випуск е на адрес:

 

http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/

 

1.   

Ангел Манев (Бегача), Атомна физика (в Стара Загора)

2.   

Анна Константинова Налбантова (в Стара Загора)
        

3.   

Божидар Захариев Илиев (Божо), Атомна физика

4.   

Ваньо Ковачев, Педагогика (в Тервел)

5.   

Венцислав Георгиев Желев, ФЗАК (във Варна)

6.   

Георги Василев Светичков, ФЗАК (в Ямбол, ул.Жорж Папазов №6, вх.А, ет.2,ап.6)

7.   

Георги Славов Славов (Дю-Бала), Инженерна физика (в Хасково)

8.   

Иван Александров Григоров, ФЗАК (в София и Кюстендил)

9.   

Лида Димитрова Роглева (Колева), Геофизика    

10.              

>Малина Димитрова Славова (Русева), Инженерна физика (в Хасково)

11.              

Ненка Велева Николова (Маркова), Инженерна физика

12.              

Николай Асенов Костов, Атомна физика

13.              

Павел Борисович Вапцаров, Геофизика (в Плевен)

14.              

Петко Михайлов Михайлов, Атомна физика

15.              

Петя Илиева Рашкова (Левенец), Геофизика

16.              

Радостин Калчев, Инженерна физика (във Варна)

17.              

Румен Боянов Герасимов, Инженерна физика

18.              

Стефан Маринов Роглев, ФЗАК

 

19.              

Стефан Николаев Мазнев, Геофизика (в Стара Загора)

 

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024