Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 

         Съобщение № 2 и Съобщение № 3


   СЪОБЩЕНИЕ

Състуденти,

 

Преди всичко, бъдете здрави и весело прекарване на предстоящите празници!

   

Тази година проведохме 3 Сборища: Рибарица, Рожен и Камчия. Еднозначното мнение на присъствалите на тях колеги е, че ни става все по-приятно и тази хубави събития в живота ни е добре да продължат да се случват и в бъдеще. Каквото можем ще направим да продължим със Сборищата! Може да звучи шегаджийски, но обявихме още 9 Големи Сборища на всеки 5 години до 2051 включително – който може и желае нека идва! (Венцислав Павлов и Божо заказаха да ги считаме записани за всичките Големи Сборища и смятат да ги посетят.)
А сега предстои


   
Януарското 2008 Сборище:  

То ще се състои, както беше обявено. Благодаря на записалите се и обадилите се за участие.

 

Надявам се да има още участници! Моля ви, не чакайте крайният срок, 8 януари 2008, за да се запишете за участие, това силно затруднява организацията!

 

След поредните разговори с управата на «Яйцето» стана ясно, че за да сме сигурни, че Сборището ще се състои именно там, е нужно да заявим колко човека ще бъдем, да съставим предварително меню с куверт и максимално бързо, не по-късно от 7 януари 2008, да платим капаро в размер на 25% от общата консумация в ресторанта. (Иначе може да отидем там и залата просто да е заета или ...) Алкохолните и част от безалкохолните напитки ни разрешиха си ги внесем от вън и така и ще направим. Останалите 75% от стойността на общата консумация трябва да внесем до 17 януари 2008 (четвъртък). Музика и снимки си осигуряваме сами като от ресторанта ни предоставят екран и, евентуално, високоговорители.
Спряхме се на зала «Яйцето» понеже в зала «Алма Матер» цените са 30-50% по-високи.
По тези причини се налагат корекции, които се надявам няма да откажат колегите, които вече са заявилите участие.

 

     Финансови въпроси:
Сборището в „Яйцето” ще бъде тип коктейл с куверт 25 лева. Разбира се, ако някой донесе нещо „допълнително”, то ще се почерпим и с него.
За да съберем предварително нужната сума, м
оля желаещите да присъстват да заявят участието си, както и колко човека идват с тях, ако има такива.  За целта:

 1. Изпратете електронно писмо на Божо за това, че ще дойдете и колко човека ще бъдете.
 2. Изпратете пощенски запис на стойност 25 (двадесет и пет) лева на човек на
   
        Божидар Захариев Илиев на адреса обявен в електронното писмо.
 3. После ще получите електронно потвърждение от Божо, че записът е получен.

Също така:

Записване за участие:
Моля, желаещите да участват в Сборището да попълнят Формуляра в сайта http://www.sborphys.org/ . Отбележете  

 1. Колко човека идвате.
 2. Ще участвате ли в допълнителната програма.
 3. Имате ли транспорт.
 4. Ако идвате с личен (под наем и т.н.) транспорт, то откъде тръгвате и дали можете да вземете още колеги с вас.

Който ще дойде на Сборището, моля да се запише за да знаем приблизително колко места да ангажираме в „Яйцето”:
В краен случай, уведометe за идването си лично Божидар Илиев или Лида Роглева.

Краен срок за записване:
8 януари 2008

Текущи Подробности:
Следете съобщенията на сайта ни в раздела Предстоящи Сборища.

Вижте и Програмата за Сборището!

     Сборището ни очаква!

 

Има предложение Сборището в Яйцето да стане постоянно, т.е. да се състои всяка година по приблизително едно и също време.
Какво мислите за това?

 

Божо
19 декември 2007


Съобщение № 3

 

Състуденти,

    Обявеният етап от записването за Сборището на 26 януари в Яйцето приключи. Записаха се 18 (плюс 3-ма нови от днес) колеги, чийто списък можете да видите на сайта ни в раздела "Предстоящи Сборища" в инфото за Сборището.

    С ръководството на Яйцето се разбрахме да направим окончателното плащане на 21.01.2008 (понеделник) след обед и ни разрешиха тогава да добавим и още участници в купона, ако има такива. Поради това:

 1. Записването за участие в Сборището на 26 януари в Яйцето се продължава до 12 часа на обед на 21.01.2008.
 2. Начина на записването остава, като вече беше обявено, на сайта http://www.sborphys.org/.
 3. Също така можете да се запишете като се обадите на Божо или Лида, например по електронната поща.
 4. Всички записали се за участие е нужно да платят по 25 лева на човек за куверта по начина обявен в предишното съобщение. Парите трябва да бъдат получени до 12 часа на обед на 21.01.2008 (моля ви, бъдете коректни!).

И накрая, освен купона на 26 януари вечерта, на 27 януари 2008 проектираме разходка до Драгалевския манастир, както е обявено в Програмата на Сборището.

 

     Сборището наближава!

 

Божо
9 януари 2008


 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024