Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 

 

 

  ИМЕНА (азбучно) и Координати

 

Участниците в Сборището в Яйцето на 26.01.2008
на физиците випуск 1976–1981

 

 

 

ИМЕНА (азбучно) и Координати

 

URL

 

Сайтът на нашият випуск е на адрес:

 

http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/

 

1.   

Благовест Георгиев Бечев (Бечо), Инженерна физика

2.   

Божидар Захариев Илиев (Божо), Атомна физика

3.   

Венцислав Петров Павлов (Венци), Инженерна физика (във В. Търново)

4.   

Галина Илиева Цонева (Димова), Полупроводници

5.   

Георги Николов Димов (Дизела, Агента), Инженерна физика (във В. Търново)

6.   

Георги Славов Славов (Дю-Бала), Инженерна физика (в Хасково)

7.   

Даниела Анкова (Спасова), Твърдо тяло

8.   

Елена Ангелова Григорова (Кайтазова), ФЗАК

9.   

Здравко Стоянов Ненков (малкия Слон), Твърдо тяло (в Пловдив)

10.              

Галя Ненкова – съпруга на Здравко Стоянов Ненков (малкия Слон)

 

11.              

Иван Виденов Григоров, Атомна физика

12.              

Лида Димитрова Роглева (Колева),ФЗАК®Геофизика  

13.              

Малина Димитрова Славова (Русева), Инженерна физика (в Хасково)

14.              

Манол Парашкевов Султанов, Инженерна физика

15.              

Ненка Велева Николова (Маркова), Инженерна физика

16.              

Николай Асенов Костов, Атомна физика

17.              

Петя Илиева Рашкова (Левенец) (Русата Петя), ФЗАК®Геофизика

18.              

Пламен Литков Мишев, Инженерна физика

19.              

Радко Любенов Цонев, Инженерна физика

20.              

Румен Боянов Герасимов, Инженерна физика

21.              

Стефан Маринов Роглев, ФЗАК

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024