Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
Финансов отчет за Гръцкото Сборище 2009
на випуск 1976—1981 на физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Приход = 7811 лева

 1. Събрани средства от участниците: 7391 лева
  1. 5 юни 2009: 908 лева
   Божо = 428
   Пламен = 2x240=480
  2. 10 юни 2009: 268 лева
   Ненка 2x134= 268
  3. 25 юни 2009: 300 лева
   Георги Светичков = 300
  4. 17 август 2009: 1728 лева
   Петя и Петър Катърови = 300
   Венетка Стайчева = 200
   Петко Михайлов = 430
   5 човека на Ненка 5x134 = 670
   Даниела Вълчева = 128
  5. 18 септември 2009: 757 лева
   Божо = 67
   Петя и Петър Катърови = 690
  6. 23 септември 2009: 3430 лева
   Даниела Вълчева = 372
   Георги Светичков = 690
   Венетка Стайчева = 300
   Петко Михайлов = 560
   Ненка (за 5 човека) = 1508
 2. Бонус:
  1. от 10 до 19 регистрирани участика: 420 лева

Разход = 7673 лева

 1. 31 август 2009: Капаро за екскурзията = 2246 лева
 2. 3 септемврит 2009: Върнати на Пламен = 480 лева поради отказване от екскурзията
 3. 25 септември 2009: Доплащане до пълната сума за екскурзията = 4527 лева
 4. 25 септември 2009: Плащане за Официалната вечеря = 420 лева

Остатък = + 138 лева

 1. Събрана Сборищна такса: 8x14=112 лева
 2. Дарения за Сборищния съвет: 10 лева
  Даниела = 5
  Вени = 5
 3. Глоба "Сборищна такса за късно отказване": 8x2=16 лева

Остатъкът е внесен в сметката на Сборищния съвет.

Финасовото състояние на Сборищния съвет

Вижте Финансовата Страница на Сборищния съвет

   Божо,
    Координатор на Сборищния съвет
    25 септември 2009 г.


 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024