Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Previous Page/Back
Forward Page/Next
Main List
Search
 
◢ Information System ◣
Bulgarian Flag Бъл/Bul
Britain Flag Анг/Eng
Gathering of Alumni 1981 Physics
Ahtopol
September 4-12, 2010

ANNOUNCMENTS TO ALL:

  ••••• Coordinator anouncements to All •••••   >Колеги,
проблема със запазването на свебодни бунгала е решен!
Можете да се записвате за участие без каквито и да е ограничения съгласно вече полученото от вас Съобщение за Сборището.

*** Божо/Bozho, Thu, 19 Aug 2010 20:25:26 +0300 ***


 
® “THE GATHERING PLACE of the physicists 1981”  © ➜ Author/By: Bozhidar Iliev (Bozho) 2006—2023