Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Previous Page/Back
Forward Page/Next
Main List
Search
 
◢ Information System ◣
Bulgarian Flag Бъл/Bul
Britain Flag Анг/Eng
Gathering of Alumni 1981 Physics
Sofia
26 January 2013

ANNOUNCMENTS TO ALL:

  ••••• Coordinator anouncements to All •••••   Това е поредното Малко Софийско сборище. Идеята за тяхното провеждане е основно на Пламен Мишев от 20.09.2008 г. Реализацията е на Божо след консултация с членовете на Сборищния съвет.

*** Божо/Bozho, Wed, 21 Nov 2012 23:31:35 +0200 ***


 
® “THE GATHERING PLACE of the physicists 1981”  © ➜ Author/By: Bozhidar Iliev (Bozho) 2006—2023