Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Previous Page/Back
Forward Page/Next
Main List
Search
 
◢ Information System ◣
Bulgarian Flag Бъл/Bul
Britain Flag Анг/Eng
Gathering of Alumni 1981 Physics
Sofia
18 January 2014

ANNOUNCMENTS TO ALL:

  ••••• Coordinator anouncements to All •••••   Идеята всяка година да има Стандартно Сборище в София е основно на Пламен Мишев от 20.09.2008 г. По-късно Божидар Илиев, след консултация със Сборищния съвет, добави и "през януари и когато предходната година няма Голямо Сборище".
Тези сборища бяха наречени "Малки софийски сборища".

Настоящото Малко софийско сборище е 5-то по ред.

*** Божо/Bozho, Sun, 01 Dec 2013 23:30:51 +0200 ***


 
® “THE GATHERING PLACE of the physicists 1981”  © ➜ Author/By: Bozhidar Iliev (Bozho) 2006—2024