Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 

Финансов отчет за Гръцкото Сборище 2010


на випуск 1976—1981 на физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Приход = 3650 лева

 1. Събрани средства от участниците: ???? лева
  1. 12—16 юли 2013: 1200 лева
   13 юли 2013: 900 лева
   16—18 август 2013: 1500 лева
   1200 + 900 + 1500 = 3600
  2. Сборищна такса: (6-1)x10 = 50 лева

Разход = 3601 лева

 1. 16 юли 2013: Такса за теглене от сметката на Сборищния съвет = 1 лев
 2. 16 юли 2013: Капаро за екскурзията = 1200 лева
 3. 13 август 2013: Допълнително капаро за екскурзията = 900 лева
 4. 20 август 2013: Доплащане за екскурзията = 1500 лева

Остатък = + 49 лева

 1. Разлика приход-разход = 49 лева

Остатъкът е внесен в сметката на Сборищния съвет.

Финасовото състояние на Сборищния съвет

Вижте Финансовата Страница на Сборищния съвет


    Божо
,
Координатор на Сборищния съвет
23 септември 2013 г.


 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024