Forward, the science is a sun ...
Dropdown Menu
Dropdown Menu
Предишна Страница/Назад
Следваща Страница/Напред
Основен Списък
Търсене
 
Долната таблица съдържа Основния списък на Випуск 1981 на физическия факултет на СУ. Координатите за връзка и други данни са от обществено достъпни източници и/или такива, за които съответните състуденти са дали съгласие за публикуване.  
Списък на випуск 1976—1981 на
физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

NB!
Последна актуализация: 01.01.2024 г.
Този документ отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на данни (ЕС) 2016/679.
Динамичният Списък на випуска може да съдържа допълнителна информация (вижте и тук).
Списъкът не включва 14 прекъснали/напуснали човека. Вижте ги в допълнителния списък.
Електронната поща е предпочитан метод за комуникация.

Молба към състудентите от випуск 1981 физика: изпращайте свои и на колегите ни снимки за сайта ни и съобщавайте за промени в своите/техните координати.
 • Проведено е търсене на 147 от общо 161 състуденти.
 • Имаме координати за връзка със 126 състуденти. От тях:
  • 21 са в чужбина (т.е. живеят постоянно извън България)
  • 113 имат валидна електронна поща, 92 имат Skype адреси и 7 имат ICQ адреси
  • 1 има личен Интернет сайт и 18 имат лични Интернет страници
  • 20 са на "прослушване" (т.е. само приемат инфомация за общото дело)
 • 2 състуденти са в чужбина с неизвестни координати
 • † 13 състуденти са починали †
URL Сайтът на випуска е на адрес: http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/
mail

call
Защита на тази сраница от сканиране на електронните адреси от SPAM ботове (email/call harvesting):
 • Сложен е невидим текст около “@” символа (защита срещу директно копиране). Премахнете този текст ако използвате операцията "Копиране-Влагане" (“Copy-Paste”).
 • Няма “mailto:” и “callto:” стойности в href атрибутите на линкове. Вместо тях линковете на електронните адреси са криптирани с JavaScript функции.
   
ИМЕНА (азбучно), Координати и Линкове
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
1
А. Ж. Асса


Phone 1976, 2004, 2012, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
2
А. Т. Богданов


Phone 1976, 2006, 2013, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
3
А. К. Инванов


Phone 1977, 2008, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
4
А. П. Манев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
5
А. И. Семерджиев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
6
А. К. Савченко


Phone 1976, 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
7
А. К. Налбантова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
8
А. В. Кюлджиев


Phone 1981, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
9
Б. Живкова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
10
Б. Г. Бечев


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
11
Б. З. Илиев


URL http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/
Phone 02-979–5646 (сл)
Phone 1976, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
Between the Books PC and Charlie Chaplin
12
Б. П. Йовчев


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
13
Б. К. Делибалтова


Phone 1977, 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
14
В. Иванов


Phone 1976 , 2006, 2010, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
15
В. К. Киров


Phone 1980, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
16
В. С. Челебиев


Phone 1976 , 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
17
В. В. Генков


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
18
† В. Д. Христов


Phone 1978
19
В. Ковачев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
20
В. Д. Цолов


Phone 1979, 2006, 2009, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
21
В. Н. Стайчева


Phone 1976 , 2008, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
22
В. Г. Желев


Phone 1980, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
23
† В. П. Павлов
obituary Починал на 29.12.2020 г.


Phone 1978, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
24
В. Ц. Цакова-Станчева

Phone 1976, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
25
В. Х. Бакева


Phone 1981, 2006, 2010, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
26
Г. И. Цонева


Phone 1981, 2006, 2010, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
27
Г. В. Грозев


Phone 1976, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
28
Г. В. Светичков


Phone 1978, 2006, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
29
Г. В. Момчилов


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
30
Г. Н. Димов


Phone 1977, 2006, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
31
Г. С. Славов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
32
Г. Т. Буюклиев


Phone 1979, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
33
Г. Ц. Коцев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
34
Г. И. Соколинов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
35
† Д. Анкова
obituary Починала на 26.01.2022 г.


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021
36
Д. П. Гогова-Вълчева


Phone 1976, 2006, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
37
Д. С. Цанкова


Phone 1977, 2006, 2012, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
38
Д. Г. Васев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
39
Д. Кокотанеков


Phone 1980, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
40
Д. Т. Димитров


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
41
Д. К. Тодоров


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
42
Д. К. Кукуринков


Phone 1979, 2005, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
43
Е. А. Григорова


Phone 1978, 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
44
Е. Гайдарджиева


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
45
Е. Д. Левтерова


Phone 1981, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
46
Е. И. Колев


Phone 1981, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
47
Е. Т. Томеров


Phone 1979, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
48
З. Д. Дончев


Phone 1979, 2007, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
49
З. В. Буриева-Николаева


URL вижте http://www.btu.bg/index.php/bg/acad-sas-fiz-mat-m
Phone 1977, 2008, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
50
З. Г. Георгиев


Phone 1981, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
51
З. С. Ненков


Phone 1978, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
52
И. Х. Кацаров


URL http://titus.phy.qub.ac.uk/
Phone 1976 , 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
53
И. А. Григоров


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
54
И. А. Семерджиев


Phone 1976, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
55
И. А. Сираков


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
56
И. В. Григоров


Phone 1976, 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
57
И. М. Узунов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
58
И. Н. Бошнаков


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
59
И. Х. Иванов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
60
И. М. Жечева


Phone 1978, 2006, 2009, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
61
И. Й. Йорданова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
62
И. Н. Цолова


Phone 1976, 2006, 2009, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
63
И. С. Цанкова


Phone 1976, 2007, 2009, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
64
И. Й. Гишин


Phone 1978, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
65
Й. Д. Василев


Phone 1981, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
66
Й. К. Велков


Phone 1978, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
67
Й. К. Тасев


Phone 1981, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
68
Й. Р. Попов


Phone 1976 , 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
69
К. Й. Гайдарджиева


Phone 1978, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
70
К. Д. Дерменджиева


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
71
К. Т. Тодоров


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
72
К. Тютюлков


Phone 1976, 2006 , 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
73
К. П. Костадинов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
74
† К. Г. Песиос
Страница в памет на Костас Песиос


Phone 1978, 2006 , 2011
75
К. Б. Гюдженова


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
76
К. С. Герасимова


Phone 1977, 2005, 2013, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
77
Л. Д. Роглева


Phone 1977, 2005, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
78
Л. П. Маринова


Phone 1977, 2005, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
79
† Л. Бозуков


Phone 1976, 2006, 2011
80
Л. М. Чепилов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
81
Л. М. Ковачев


Phone 1976, 2005, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
82
М. Д. Славова


Phone 1976, 2005, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
83
М. П. Султанов


Phone 1981, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
84
М. С. Маркова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
85
М. Х. Маринова


Phone 1976, 2006, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
86
М. М. Илиева


Phone 1977, 2005, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
87
М. А. Ташева


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
88
М. Ангелова

Phone 1976, 2000, 2007, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
89
М. Т. Томова


Phone 1977, 2006, 2009, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
90
М. К. Димитров


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
91
М. И. Гюлмезов


Phone 1979, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
92
М. Х. Недялков


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
93
М. Ю. Магрисо


Phone 1980, 2005, 2012, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
94
Н. А. Гавритова-Ставрева


Phone 1981, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
95
Н. М. Найденов


Phone 1976, 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
96
Н. К. Кат


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
97
Н. К. Илиева


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
98
Н. В. Николова


Phone 1976, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
99
† Н. А. Томов


Phone 1979, 2006, 2009, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
100
† Н. А. Костов


Phone 1976, 2006 , 2011
101
Н. Б. Китов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
102
Н. Д. Сандев


Phone 1976, 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
103
Н. И. Гишин


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
104
† Н. Н. Нейков


Phone 1976
105
Н. M. Тюркеджиев


Phone 1976, 2004, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
106
Н. С. Зотов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
107
Н. Х. Търпенов


Phone 1976, 2009, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
108
Н. Х. Пешева


Phone 1979, 2006, 2010, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
109
О. А. Велев


Phone 1976, 2007, 2013, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
110
О. Стойчев


Phone 1976, 2006, 2012, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
111
П. Л. Вапцаров


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
112
П. С. Сапунджиева


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
113
П. М. Михайлов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
114
† П. А. Кралчевски


Phone 1976, 2006, 2011, 2017, 2020
115
П. Д. Катъров


Phone 1976, 2004, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
116
† П. Симеонов


Phone 1976
117
П. И. Рашкова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
118
† П. Х. Катърова
Страница в памет на Петя Катърова


Phone 1976, 2004, 2010
119
П. Калудов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
120
П. Л. Мишев


Phone 1981, 2006, 2011, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
121
П. В. Попов

Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
122
П. Янков


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
123
† Р. Л. Цонев


Phone 1976, 2006, 2010 , 2016
124
Р. Калчев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
125
Р. Н. Дамянова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
126
Р. Б. Герасимов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
127
Р. К. Мушев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
128
† Р. Петрова


Phone 1981, 2006
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
129
С. Р. Цанева-Димитрова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
130
С. А. Маринов


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
131
С. М. Мартинов


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
132
С. С. Димитрова


Phone 1977, 2007, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
133
С. В. Епитропова


Phone 1976, 2008, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
134
С. Д. Дикова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
135
С. Д. Немска


Phone 1976, 2006, 2011, 2014, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
136
С. М. Роглев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
137
С. Н. Мазнев


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
138
С. Д. Кралчевска


Phone 1979, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
139
С. И. Янчева


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
140
С. Н. Калицин


Phone 1977, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
141
С. М. Маринов


Phone 1979, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
142
Т. Л. Тодорова


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
143
Т. Й. Палазова


Phone 1977, 2006, 2009, 2015, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
144
Т. Н. Тодоров


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
145
Т. Стоянов


Phone 1976, 2006, 2010, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
146
Х. Н. Ников


Phone 1976, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
147
Х. Х. Йорданов


Phone 1976, 2006, 2013, 2016, 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051
??? !!! Ако имате нови данни за наши състуденти
и/или координатите им, моля изпратете ги на Божо
Моля, съобщавайте за промени
във вашите собствени координати!

 

 
® “СБОРИЩЕТО на физиците 1981”  © ➜ Автор/От: Божидар Илиев (Божо) 2006—2024